Skrepi slimības (TSE) izmeklējumi kritušām aitām, kas vecākas par 18 mēnešiem
ATGĀDINĀM, ka gadījumā, kad nobeigusies aita vecāka par 18 mēnešiem, dzīvnieka īpašniekam/turētājam nekavējoties jāziņo praktizējošam veterinārārstam un blakusproduktu savākšanas uzņēmumam.

Visām aitām, kuras vecākas par 18 mēnešiem, nobeigušās, vai nogalinātas, vai tās, kurām nomainījušies priekšzobi, obligāti jānoņem un jānosūta galvas smadzeņu stumbra paraugs laboratoriskai izmeklēšanai uz Skrepi slimību (TSE), kā to paredz DZĪVNIEKU INFEKCIJAS SLIMĪBU VALSTS UZRAUDZĪBAS PLĀNS.

Paraugu drīkst noņemt tikai valsts pilnvarotais praktizējošais veterinārārsts.

Visas izmaksas, kas saistītas ar veterinārārsta vizīti saimniecībā, parauga noņemšanu un nogādāšanu laboratorijā sedz no valsts budžeta līdzekļiem. 

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem