Saimniecību saraksts
Biedrības ‘’Latvijas Aitu audzētāju asociācijas” šķirnes aitu audzētāji
uz 01.08.2020.
N.p.k Audzētājs Ganāmpulka Nr. Novads Pagasts Kontaktinformācija
Latvijas tumšgalves šķirne
1. SIA ’’Vecvītiņi’’ LV0485522 Mazsalacas Mazsalaca vecvitini@apollo.lv,
tālr. 64251282
2. ZS ’’Zīles’’ LV0306000 Madonas Ošupes armands.kozulis@inbox.lv,
tālr. 26138020
3. Anna Štrause LV0487872 Rūjienas Jeru  
4. IK ’’Birztalas Plus LV0206865 Dagdas Andrupenes zlukasevica@inbox.lv,
tālr: 26234039
5. ZS „Jaundreimaņi” LV0261807 Alojas Alojas kotovsviktors@gmail.com,
tālr: 66001004
6. SIA ’’Mikaitas’’ LV0390003 Limbažu Limbažu aijasne@inbox.lv,
tālr: 29140849
www.mikaitas.lv
7. ZS ’’Rožu māja” LV0365103 Rēzeknes Bērzgales rozumajas@inbox.lv,
tālr: 26542390
8. ZS ’’Straumēni’’ LV0602074 Naukšēnu Ķoņu straumeeni@inbox.lv,
tālr: 29475316
9. ZS „Vecceplis” LV0302707 Ērgļu Ērgļu lauris1981@inbox.lv,
tālr: 26342036
10. Marija Rubine LV0342549 Vārkavas Upmalas  
11. ZS ’’Kalna-Brodi’ LV0083413 Vecpiebalgas Dzērbenes tālr: 64166427
12. ’’Ances’’ SIA LV0605513 Naukšēnu Naukšēnu ances.sia@gmail.com,
tālr: 29155205
www.ances.lv
13. ZS ’’Liepas’’ LV0180090 Aknīstes Aknīstes viesunamsliepas@inbox.lv,
tālr: 29424170
14. ZS ’’Čakaiņi’’ LV0481483 Burtnieku Rencēnu mincaans@gmail.com,
tālr: 29341219
15. ZS ’’Silvas’’ LV0625429 Alojas Brīvzemnieku silvasmaja@inbox.lv,
tālr: 26186535
16. SIA ‘’Arenso” LV0610190 Pārgaujas Straupes matiss@arenso.lv
17. SIA ’’Eiss” LV0611291 Amatas Zaubes solvitakiv@inbox.lv,
tālr: 29450735
18. ZS ’’Mazvieķi’’ LV0085133 Jaunpiebalga Zosēnu laimina333@inbox.lv,
tālr: 26454701
19. Aigars Mētra LV0612529 Vecpiebalgas Inešu  
20. ZS ’’Bitāni’’ LV0186976 Salas Sēlpils regils@inbox.lv,
tālr: 26319479
21. ZS ”Bebrīši’’ LV0621754 Salacgrīvas Salacgrīvas anitadamsone@inbox.lv,
tālr: 26822773
22. SIA ’’Altostratus’’ LV0610517 Smiltenes Grundzāles sia.altostratus@gmail.com,
tālr: 26325650
23. SIA ’’StarSpace’’ LV0616453 Ogres Suntažu info@starspace.lv,
tālr: 29120445
www.aitas.lv
24. SIA ’’Neguļi’’ LV0615786 Beverīnas Brenguļu negulis@inbox.lv,
tālr: 26578882
25. SIA ’’LZZ Plus’’ LV0616527 Siguldas Siguldas lzzplus@gmail.com,
tālr: 29237474
26. SIA ’’Bē – Bē’’ LV0617863 Burtnieku Burtnieku alvisbuls@gmail.com,
tālr: 27809418
27. SIA ’’Meža Moja’’ LV0614827 Krāslavas Kombuļu divadorzi@inbox.lv,
tālr: 29112684
28. Aina Līsmane LV0618838 Alūksnes Alsviķu ainaskundze@gmail.com,
tālr.: 26456253
29. ZS ‘’Upmalas’’ LV0205159 Krāslavas Izvaltas zsupmalas@gmail.com,
tālr: 25920082
30. ZS ’’Dzilniņas’’ LV0487752 Rūjienas Jeru didzis.cakurs@inbox.lv,
tālr: 29293630
31. ZS ’’Rīmeri’’ LV0615637 Limbažu Umurgas inguna_c@inbox.lv,
tālr: 26557062
32. SIA ’’Agro Gulbene’’ LV0620071 Gulbenes Beļavas agrogulbene@inbox.lv,
tālr: 64471561
33. Andris Fogelis LV0621130 Brocēnu Remtes  
34. ZS ’’Produsala’’ LV0620858 Krustpils Krustpils produsala@inbox.lv,
tālr: 29611351
35. ZS ’’Austrumi 6’’ LV0618149 Burtnieku Vecates and.austrumi@inbox.lv,
tālr: 29214532
36. SIA "Zaļais kurss" LV0618100 Limbažu Viļķenes zalaiskurss@inbox.lv
tālr.: 29225211
Vācijas merino vietējā šķirne
1. SIA ’’3D development’’ LV0610672 Ērgļu Ērgļu borotnikovs@me.com,
tālr: 29161602
Romanovas šķirne
1. IU „Berka lauku sēta „Kliņģeri”” LV0627468 Ventspils Tārgales andris.berks@gmail.com,
tālr: 26554842
2. Māris Miķelsons LV0619099 Krimuldas Krimuldas  

 

Biedrības ‘’Latvijas Aitu audzētāju asociācijas” gaļas tipa šķirnes aitu audzētāji
uz 01.08.2020.

 

N.p.k Audzētājs Ganāmpulka Nr. Novads Pagasts Šķirne Kontaktinformācija
1. SIA ’’SF 17’’ LV0611182 Amatas Amatas DOR brigita.frankevica@gmail.com,
tālr: 29237848
2. SIA "Grīvzeme" LV0602757 Pārgaujas Raiskuma DOR grivzeme@inbox.lv
tālr.: 19188215
3. SIA "Ringla Plus" LV0625838 Naukšēnu Naukšēnu DOR info@ringlaplus.lv
tālr.: 28381039
4. SIA ’’Ralle’’ LV0618678 Kandavas Kandavas SA ksragi@inbox.lv,
tālr: 28652825
5. SIA ’’Cimbuļi’’ LV0621847 Vecpiebalgas Taurenes IF kristaps@cimbuli.lv,
tālr: 29169994
www.cimbuli.lv
6. Elizabete Bendika LV0603543 Kocēnu Vaidavas S  
7. SIA ’’Mikaitas’’ LV0390003 Limbažu Limbažu OX,
T
aijasne@inbox.lv,
tālr: 29140849
www.mikaitas.lv
"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem