Saimniecību saraksts
Biedrības ‘’Latvijas Aitu audzētāju asociācijas” šķirnes aitu audzētāji
uz 01.07.2019.
N.p.k Audzētājs Ganāmpulka Nr. Novads Pagasts Kontaktinformācija
Latvijas tumšgalves šķirne
1. SIA ’’Vecvītiņi’’ LV0485522 Mazsalacas Mazsalaca vecvitini@apollo.lv,
tālr. 64251282
2. ZS ’’Zīles’’ LV0306000 Madonas Ošupes armands.kozulis@inbox.lv,
tālr. 26138020
3. Anna Štrause LV0487872 Rūjienas Jeru  
4. IK ’’Birztalas Plus LV0206865 Dagdas Andrupenes zlukasevica@inbox.lv,
tālr: 26234039
5. ZS „Jaundreimaņi” LV0261807 Alojas Alojas kotovsviktors@gmail.com,
tālr: 66001004
6. SIA ’’Mikaitas’’ LV0390003 Limbažu Limbažu aijasne@inbox.lv,
tālr: 29140849
www.mikaitas.lv
7. ZS ’’Jāņukalns’’ LV0084455 Jaunpiebalga Jaunpiebalga dasen@inbox.lv,
tālr: 26591554
8. ZS ’’Rožu māja” LV0365103 Rēzeknes Bērzgales rozumajas@inbox.lv,
tālr: 26542390
9. ZS ’’Straumēni’’ LV0602074 Naukšēnu Ķoņu straumeeni@inbox.lv,
tālr: 29475316
10. ZS „Vecceplis” LV0302707 Ērgļu Ērgļu lauris1981@inbox.lv,
tālr: 26342036
11. Marija Rubine LV0342549 Vārkavas Upmalas  
12. ZS ’’Kalna-Brodi’ LV0083413 Vecpiebalgas Dzērbenes tālr: 64166427
13. ’’Ances’’ SIA LV0605513 Naukšēnu Naukšēnu ances.sia@gmail.com,
tālr: 29155205
www.ances.lv
14. ZS ’’Liepas’’ LV0180090 Aknīstes Aknīstes viesunamsliepas@inbox.lv,
tālr: 29424170
15. ZS ’’Čakaiņi’’ LV0481483 Burtnieku Rencēnu mincaans@gmail.com,
tālr: 29341219
16. Guna Kursīte LV0616093 Rūjienas Lodes  
17. SIA ’’Wildpark Vidzeme” LV0622113 Valkas Kārķu edmunds.juskevics@inbox.lv,
tālr: 29417661
18. ZS ’’Silvas’’ LV0625429 Alojas Brīvzemnieku silvasmaja@inbox.lv,
tālr: 26186535
19. SIA ’’Springaita’’ LV0613425 Madonas Praulienas elitanorberte@inbox.lv,
tālr: 29141694
20. SIA ‘’Arenso” LV0610190 Pārgaujas Straupes matiss@arenso.lv
21. SIA ’’Eiss” LV0611291 Amatas Zaubes solvitakiv@inbox.lv,
tālr: 29450735
22. ZS ’’Mazvieķi’’ LV0085133 Jaunpiebalga Zosēnu laimina333@inbox.lv,
tālr: 26454701
23. Aigars Mētra LV0612529 Vecpiebalgas Inešu  
24. ZS ’’Bitāni’’ LV0186976 Salas Sēlpils regils@inbox.lv,
tālr: 26319479
25. ZS ”Bebrīši’’ LV0621754 Salacgrīvas Salacgrīvas anitadamsone@inbox.lv,
tālr: 26822773
26. SIA ’’Altostratus’’ LV0610517 Smiltenes Grundzāles sia.altostratus@gmail.com,
tālr: 26325650
27. SIA ’’StarSpace’’ LV0616453 Ogres Suntažu info@starspace.lv,
tālr: 29120445
www.aitas.lv
28. SIA ’’Neguļi’’ LV0615786 Beverīnas Brenguļu negulis@inbox.lv,
tālr: 26578882
29. SIA ’’LZZ Plus’’ LV0616527 Siguldas Siguldas lzzplus@gmail.com,
tālr: 29237474
30. SIA ’’Bē – Bē’’ LV0617863 Burtnieku Burtnieku alvisbuls@gmail.com,
tālr: 27809418
31. Māra Baķe LV0613311 Rugāju Rugāju  
32. SIA ’’Meža Moja’’ LV0614827 Krāslavas Kombuļu divadorzi@inbox.lv,
tālr: 29112684
33. Aina Līsmane LV0618838 Alūksnes Alsviķu ainaskundze@gmail.com,
tālr.: 26456253
34. ZS ‘’Upmalas’’ LV0205159 Krāslavas Izvaltas zsupmalas@gmail.com,
tālr: 25920082
35. ZS ’’Dzilniņas’’ LV0487752 Rūjienas Jeru didzis.cakurs@inbox.lv,
tālr: 29293630
36. ZS ’’Rīmeri’’ LV0615637 Limbažu Umurgas inguna_c@inbox.lv,
tālr: 26557062
37. SIA ’’Agro Gulbene’’ LV0620071 Gulbenes Beļavas agrogulbene@inbox.lv,
tālr: 64471561
38. Andris Fogelis LV0621130 Brocēnu Remtes andris.fogelis@gmail.com,
tālr.: 29416623
39. ZS ’’Produsala’’ LV0620858 Krustpils Krustpils produsala@inbox.lv,
tālr: 29611351
40. ZS ’’Austrumi 6’’ LV0618149 Burtnieku Vecates and.austrumi@inbox.lv,
tālr: 29214532
Vācijas merino vietējā šķirne
1. SIA ’’3D development’’ LV0610672 Ērgļu Ērgļu diks@apollo.lv,
tālr: 29161602
2. Iveta Borģe LV0619494 Gulbenes Beļavas  
Romanovas šķirne
1. IU „Berka lauku sēta „Kliņģeri”” LV0627468 Ventspils Tārgales andris.berks@gmail.com,
tālr: 26554842

 

Biedrības ‘’Latvijas Aitu audzētāju asociācijas” gaļas tipa šķirnes aitu audzētāji
uz 01.07.2019.

 

N.p.k Audzētājs Ganāmpulka Nr. Novads Pagasts Šķirne Kontaktinformācija
1. SIA ’’SF 17’’ LV0611182 Amatas Amatas DOR brigita.frankevica@gmail.com,
tālr: 29237848
2. SIA ’’Ralle’’ LV0618678 Kandavas Kandavas SA ksragi@inbox.lv,
tālr: 28652825
3. SIA ’’Cimbuļi’’ LV0621847 Vecpiebalgas Taurenes IF kristaps@cimbuli.lv,
tālr: 29169994
www.cimbuli.lv
4. Elizabete Bendika LV0603543 Kocēnu Vaidavas S  
5. SIA ’’Mikaitas’’ LV0390003 Limbažu Limbažu OX,
T
aijasne@inbox.lv,
tālr: 29140849
www.mikaitas.lv
"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem