Saimniecību saraksts
Novads Pagasts Saimniecības
nosaukums
Šķirne Telefona Nr. e-pasta adrese
Aknīstes Aknīstes Z/s „”Liepas” LT 29424170 evijacurikova@inbox.lv
Alojas Alojas Z/s „Jaundreimaņi” LT 29195235 kotovsviktors@gmail.com
Alojas Brīvzemnieku Z/s ’’Silvas” LT 26186535 silvasmaja@inbox.lv
Alūksnes Alsviķu P/s’’Pamati’’ LT 26456253 ainaskundze@gmail.com
Amatas Amatas SIA ,,SF 17” DOR 29259901 js57@inbox.lv
jj@jaunciemajeri.lv
Amatas Zaubes SIA „Eiss” LT 29220994 edgars.geisters@inbox.lv
Beverīnas Brenguļu SIA ,,Neguļi’’ LT 26578882 negulis@inbox.lv
Burtnieku Burtnieku SIA ,,Bē – Bē’’ LT 27809418 alvisbuls@gmail.com
Burtnieku Rencēnu Z/s „Čakaiņi” LT 26411831 mincane2@inbox.lv
Dagdas Andrupenes IK „Birztalas Plus” LT 26201747 zlukasevica@inbox.lv
Ērgļu Ērgļu SIA „3D development” VMV 29161602 diks@apollo.lv
Ērgļu Ērgļu Z/s „Vecceplis” LT 26342036 lauris1981@inbox.lv
Jaunpiebalgas Jaunpiebalgas Z/s „Jāņukalns” LT 26591554 dasen@inbox.lv
Jaunpiebalgas Zosēnu Z/s „Mazvieķi” LT 26454701 gunarscj@inbox.lv
Kārsavas Malnavas Z/s „Āres” LT 26548104 inta.adamovica@inbox.lv
Krāslavas Izvaltas Z/s’’Upmalas’’ LT 26673993 zsupmalas@gmail.com
Krāslavas Kombuļu SIA ,,Meža Moja’’ LT 29112684 divadorzi@inbox.lv
Limbažu Limbažu SIA „Mikaitas” LT 29140849 aijasne@inbox.lv
www.mikaitas.lv
Madonas Ošupes Z/s „Zīles” LT 26458188 dzintars.kozulis@inbox.lv
Madonas Praulienas SIA „Springaita” LT 29141694 elitanorberte@inbox.lv
Mazsalacas Mazsalaca SIA „Vecvītiņi” LT 26564129 vecvitini@apollo.lv
Naukšēnu Ķoņu Z/s „Straumēni” LT 29475316 straumeeni@inbox.lv
Naukšēnu Naukšēnu SIA „Ances” LT 29155205 ances.sia@gmail.com
www.ances.lv
Naukšēnu Naukšēnu SIA ,,Nurmi’’ LT 26328809 vilni4@inbox.lv
Ogres Suntažu SIA „StarSpace” LT 29120445 info@aitas.lv
Pārgaujas Straupes SIA „Arenso” LT 26534311 matiss@arenso.lv
Rēzeknes Bērzgales Z/s „Rožu māja” LT 26542390 rozumajas@inbox.lv
Rugāju Rugāju P/s ,,Baķi’’ LT 26333114 aivars.bakis@lu.lv
Rūjienas Jeru P/s „Priedes” LT 29450231 kokaines5019@inbox.lv
Rūjienas Lodes P/s „Juražas” LT 26274194

gunakursite@inbox.lv

Salacgrīvas Salacgrīvas z/s,, Bebrīši’’ LT 29187430

anitadamsone@inbox.lv

Salas Sēlpils Z/s „Bitāni” LT 26319479

regils@inbox.lv

Siguldas Siguldas SIA ,,LZZ Plus’’ LT 29237474

lzzplus@gmail.com

Smiltenes Grundzāles SIA „Altostratus” LT 26325650

sia.altostratus@gmail.com

Valkas Kārķu SIA „Wildpark Vidzeme” LT 29417661

edmunds.juskevics@inbox.lv

Vārkavas Upmalas P/s „Liepas” LT 26528780

marija.rubine@inbox.lv

Vecpiebalgas Dzērbenes Z/s „Kalna-Brodi” LT 29376729

ingrida.runge@inbox.lv

Vecpiebalgas Inešu P/s „Mētras” LT 29225556

aigars.metra@gmail.com

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem