Informācija no LDC
LDC ir veikuši vairākas izmaiņas: 1. jēru kontroles lapās; 2. kļūdu labojumi EZIS sistēmā.

1. 
Kontroles lapās ir norādīts termiņš, kurā jāveic jēru svēršana 60-95 dienu vecumā - jāraksta viens svēršanas datums. Kad jēri nosvērti kontroles lapa jāsūta uz LDC ievadei. Tikai pēc datu ievades varēs izveidot un izdrukāt nākošo jēru kontroles lapu.
Ja izveido jēru kontroles lapu, bet neizdrukā, tad ir iespējams kontroles lapu dzēst un veidot atkal jaunu. Ja kontroles lapa ir izdrukāta, bet jērus nenosver dažādu apstākļu dēļ norādītajā termiņā, tad LDC bāzē dzēš izdrukāto kontroles lapu, un veido jaunu kontroles lapu, kur būs norādīts cits termiņš. Ja jēri svērti pirms vai pēc kontroles lapās norādītā termiņa, datus LDC nevar ievadīt!

2. 
Jauna iespēja Elektronisko ziņojumu ievades sistēmas (EZIS) lietotājiem. Konstatējot kļūdu 3 mēnešu laikā pēc datu ievades, jums ir iespēja bez maksas un bez iesnieguma ziņojumu anulēt, ja dzīvniekam nav reģistrēts cits (vēlāks) notikums.
Novietnes žurnālā iespējams anulēt šādus notikumus:
-Atražoja; 
-Apzīmējām; 
-Sākām/beidzām lecināšanu;
-Kastrējām/sterilizējām; 
-Izslēdzām neapzīmētu.

Anulēšanas piemēru skatīt video pamācībā: Kļūdaini ievadīto datu anulēšana http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/video_pamacibas/ 

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 22019774

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem