Info lapa 5.03.2021
Piedāvājam jaunākās informācijas un aktualitāšu apkopojumu uz 2021.gada 5.martu LAAA infolapas formātā.

Otrdien, 9.martā tiešsaistē notiks LAAA biedru sapulce.

11:00 Biedru un dalībnieku reģistrācija.
11:15 Biedru sapulces atklāšana. Sapulces vadītāja, protokolista, mandātu komisijas ievēlēšana.
11:20 Valdes priekšsēdētāja Dmitrija Bortņikova ziņojums par 2020.gadā padarīto, finanšu pārskats.
11:40 Mandātu komisijas ziņojums.
11:45 Revidenta ziņojums.
11:50 Gada pārskata apstiprināšana.
12:00 Ganību zāles sagremojamības eksperimenta rezultāti Latvijas tumšgalves šķirnes jēriem, Daina Kairiša.
12:30 BSA pārejas periods, COVID atbalsts lauksaimniekiem, Zigmārs Ķikāns, Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktors.
13:00 Aitkopības tirgus aktualitātes, Kristaps Melbārdis

Pieejas saite tiks nosūtīta 8.martā.


Šonedēļ LAAA tikās ar ZM pārtāvjiem, lai pārrunātu MK noteikumus Nr.5.

Tikšanās laikā ielākā daļa ieteikumu tika ņemti vērā. Jāatzīmē, ka noteikumi ir izstrādāti visām sugām, pamatā tieši gaļas liellopiemi, kas tiek turēti ārā visu cauru gadu.


10. martā plkst. 10.00 LDC aicina uz semināru "Lauksaimniecības datu centra aktualitātes".

Lektori: Datu centra speciālisti.

PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA:

Katrs seminārs tiks reģistrēts kā kvalifikāciju paaugstinošs pasākums LDC (2 kvalifikācijas stundas).

Maksa: 6.50 EUR (t.sk. PVN) par katru semināru.

REĢISTRĀCIJA semināriem un informācija par apmaksu, aizpildot aptaujas anketu tiešsaistē: https://forms.gle/QVMeBKjTyuH6JYic7

Lai pievienotos semināram, katram reģistrētam dalībniekam (pēc rēķina apmaksas) iepriekšējā dienā tiks nosūtīta saite Microsoft Teams lietotnei.

Instrukciju par pievienošanos Microsoft Teams programmai nosūtīs kā pielikumu e-pastā, tā būs pieejama arī uzņēmuma mājas lapā.

Iesakām instalēt Microsoft Teams lietotni datorā un/vai mobilajās ierīcēs (https://teams.microsoft.com/downloads) ērtākai lietošanai.


Valsts ieņēmumu dienesta tiešsaiste seminārs “Gada ienākumu deklarācija elektroniski: kā atgūt pārmaksātos nodokļus” notiks š.g. 9.martā plkst. 14:00.

https://www.vid.gov.lv/lv/gada-ienakumu-deklaracija-elektroniski-ka-atgut-parmaksatos-nodoklus

Jau notikušos VID seminārus var noskatīties šajā saitē: https://www.vid.gov.lv/lv/vid-seminaru-materiali


"Atvērtās dienas laukos" BŪS arī šogad - 10.-13. jūnijā!

Pieteikties var aizpildot elektroniski anketu līdz 19. martam: https://forms.gle/uMem5EqHwHsjh8zu6

Plašāka informācija šeit: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1104


LLKC veicis lauksaimniecības bruto seguma aprēķinu par 2020.gadu.

Ar to var iepazīties šeit: http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba-ekonomika-lopkopiba/provizoriskie-lauksaimniecibas-bruto-seguma-aprekini-par-2020


Atbalsta pasākums “Inovācijas” – informācija vebināra ierakstā!

Vidzemes inovāciju nedēļas laikā šā gada 23.februārī LAD stāstīja par atbalsta pasākumu “Inovācijas”. Informatīvais pasākums platformā “Zoom” tika organizēts tiem interesentiem, kuri apsver iespēju pieteikties minētajam atbalsta pasākumam. Vebinārs skatāms arī tā video ierakstā. 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsta-pasakums-inovacijas-informacija-vebinara-ieraksta!-1122


15.03. un 19.03. | Bezmaksas seminārs mazajiem ražotājiem: Vietējo produktu noieta veicināšanas iespējas.

Plašāka informācija šeit : http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/notikumi/2021-03-15-000000-lidz-2021-03-19-000000/1503-un-1903-bezmaksas


Iznācis Agro Tops jaunākais numurs.

Tajā lasi interviju ar SF17 saimnieci Brigitu Frankevicu.


Ar LLKC nedēļas aktualitātēm var iepazīties šeit:

http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_e-lapa_05.03.2021.pdf


 

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem