Info lapa 30.06.2020
Piedāvājam jaunākās informācijas un aktualitāšu apkopojumu uz 2020.gada 30.jūniju LAAA infolapas formātā.

 

UZMANĪBU! Sēmes pusē pirms pāris dienām ir bijis vilku uzbrukums aitu ganāmpulkam.


Atkārtota Biedru sapulce notiks 11.jūlijā (sestdiena) plkst.12:00 nometņu centrā Ērgļa spārni (Ērgļu pagasts, Ērgļu novads).

Sapulces darba kārtība pielikumā.

Ja uz sapulci nav iespējams ierasties klātienē, bet gribas nodot savu balsi vēlēšanās, ir iespēja pilnvarot kādu citu LAAA biedru. Pilnvara ir jāiedod pilnvarotajai personai, lai iesniegtu pie reģistrācijas.

Vades locekļu kandidāti:

 • Dmitrijs Bortņikovs, saimniecība 3D development, LAAA valdes priekšsēdētājs, proponē esošā valde, SIA Eiss un SIA Utopija
 • Daina Kairiša, LAAA eksperte, proponē Dmitrijs Bortņikovs
 • Ivars Frīdemanis, saimniecība SIA Ralle, proponē Dmitrijs Bortņikovs
 • Kristaps Driķis, saimniecība SIA Cimbuļi, proponē Dmitrijs Bortņikovs
 • Armands Kozulis, saimniecība ZS Zīles, proponē Dmitrijs Bortņikovs
 • Kristaps Melbārdis, saimniecība ZS Mežoki, proponē Dmitrijs Bortņikovs
 • Egīls Rusiņš, saimniecība ZS Bitāni, proponē Egīls Rušiņš
 • Iluta Straģe, saimniecība ZS Krišjāņi, proponē Dmitrijs Bortņikos
 • Ilona Lece, saimniecība Zs Paparžkalni, proponē Dina Avotiņa
 • Dina Avotiņa, saimniecība ZS Silvas, LAAA eksperte, proponē Ilona Lece
 • Jānis Bērziņš, proponē Dina Avotiņa

Iespēja eksportēt aitas uz Poliju.

I am a member of a family owned Slaughterhouse near Warsaw called Ubojnia Starowiskitki. We were founded in 1995. Our website address is www.ubojniastarowiskitki.pl. We slaughter cows, bulls and heifers. We also slaughter lambs and old sheeps. We are interested in buying live old sheeps (big, small, skinny, fat) and lambs (above 30 kg up to 55 kg) and goats (any type). We got our own transport to pick up 350 pieces one time. We pay cash. If it is possible to buy lambs and old sheeps from you just call me or write me an email. If it is a possibility please send us your offer. I'm speaking English, Russian and a little bit Turkish. Unfortunately I don't speak Latvian.

Я являюсь членом семейной бойни под Варшавой под названием Ubojnia Starowiskitki. Мы были основаны в 1995 году. Адрес нашего сайта www.ubojniastarowiskitki.pl. Мы убиваем коров, быков и телок. Мы также убиваем ягнят и старых овец. Мы заинтересованы в покупке живых старых овец (больших, маленьких, тощих, жирных) и ягнят (свыше 30 кг до 55 кг) и коз (любой тип). У нас есть собственный транспорт, чтобы забрать 350 штук за один раз. Мы платим наличными. Если у вас есть возможность купить ягнят и старых овец, просто позвоните мне или напишите мне письмо. Если это возможно, пожалуйста, отправьте нам свое предложение. Я говорю по-английски, по-русски и немного по-турецки. К сожалению, я не говорю по-латышски.

Tālruņa numurs +48604271924 (Mariusz Frączkiewicz)
E-pasts saziņai mariusz.fraczkiewicz@gmail.com


Zemkopības ministrija aicina piedalīties tiešsaistes seminārā par klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem auglīgās organiskajās augsnēs 2020. gada 1. jūlijā.

Semināra laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar uzsākto starptautisko Eiropas Komisijas LIFE programmas projektu* un tā ietvaros paredzētajiem klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem, apsaimniekojot auglīgās organiskās augsnes. Projektā atlasītie pasākumi būs piemērojami lauksaimniekiem un mežsaimniekiem, lai saimniecību līmenī mazinātu SEG emisijas. Tomēr, pirms tie tiek iekļauti politikās un rīcības plānos, ir nepieciešama plašāka diskusija un viedokļu apmaiņa.
Tiešsaistes semināra mērķis ir iesaistīt ieinteresētās mērķa grupas un veicināt diskusiju par klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu potenciālu Latvijā. Tāpēc aicinām seminārā piedalīties pārstāvjus no valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, reģioniem, lauksaimniekus un mežsaimniekus pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām, dabas aizsardzības un zinātniskajām organizācijām u.c.
Semināram var reģistrēties šeit:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV4j-LE-p-jpsvryE1kv4gkK1afrz70OKufsNbl3NrQ5PeiQ/viewform?vc=0&c=0&w=1


LAD atgādina, ka atbalstam pieteiktās zālāju platības ir ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc. Nedrīkst zālāju smalcināt vai nopļauto zāli atstāt vālos uz lauka.

Sīkāka informācija LAD mājas lapā:
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lai-sanemtu-maksajumus-zale-janoplauj-un-janovac-smalcinat-nedrikst!-1047


Piesaki savu saimniecību! Atvērtās dienas laukos šogad būs 22.-23.augustā.

Sīkāka informācija par pieteikšanos šeit:
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1036?fbclid=IwAR1SnQkcokYAZ51jRP1iZ_UBzKaDL4xJvbiU8HHc4S1UxEDJrHOS6P0IdWw


Izdota rokasgrāmata par labu lauksaimniecības praksi amonjaka emisijas samazināšanai Latvijā.

To var izlasīt šajā saitē:
https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/LLPN_amonjaks_010620.pdf


Jauns portāls zemes nomas un pārdošanas darījumiem.

https://zeme.altum.lv/


LAD ir izstrādājis mobilo lietotni lauksaimniekiem.

Tā ļauj ātri un ērti sekot līdzi aktuālajai informācija. Ja vēl domā, vai tev nepieciešama lietotne savā viedierīcē vai tālrunī – noskaties video: https://vimeo.com/433565373


Pielikumā COM kopsavilkumu par situāciju gaļas tirgū un prezentācija, no tiešsaistes sanāksmes, kas notika 2020. gada 22. jūnijā.

Pielikums PDF, ZIP formātos.


LOSP mājas lapā publicētas konferences "Latvijas zeme - ilgtermiņa attīstības perspektīvas" prezentācijas.

Interesenti tās var skatīt : http://www.losp.lv/node/6421


Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” aicina interesentus uz brīvdabas semināru “Mazā lauku biznesa dažādošana-agrotūrisms”, kas norisināsies š. g. 8.jūlijā zemnieku saimniecībā “Priedītes”, Katvaru pagasts, Limbažu novads, LV-4061. Semināra sākums plkst. 11.00.

Sīkāka informācija LZF mājas lapā:
https://lzf.lv/?p=3049


Jaunākajā Latvijas Lopkopis numurs ir klāt! Šoreiz dažādi noderīgi padomi aitkopjiem.

 


Ar LLKC iknedēļas jaunumiem var iepaziītes šeit:

http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_e-lapa_26.06.2020.pdf


Jūnija Lauku lapa lasāma šeit:

http://laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/ll_06_2020_internetam.pdf


LOSP Info lapa pielikumā.

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem