Info lapa 20.11.2020
Piedāvājam jaunākās informācijas un aktualitāšu apkopojumu uz 2020.gada 20.novembri LAAA infolapas formātā.

 


 

Katram dziļi, dziļi sirdī
Sāpju rēta sūri smeldz.
Vēji šalciet, vēji dziediet
Mužs ir bijis goda vērts.

 

LAAA kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, draugiem, paziņām Dagmāru Seņavsku mūžībā pavadot.


Vakar notika tiešsaites LAAA valdes sēde.

Tika nolemts, ka ģenētisko resursu prgrammas dzīvniekiem, lai atvieglotu šo dzīvnieku administrēšanu un saimniekiem pašiem, kā arī kontroles institūcijām būtu vieglāk tās atšķirt no citiem ganampulka dzīvniekiem, tiks piešķirta papildus elektroniskā krotālija no LAAA puses, Krotāliju krāsa būs sarkana.


Zemkopības ministrija arī 2021. gadā īstenos nozīmīgus atbalsta pasākumus lauksaimniekiem.

Viens no aktuālajiem jautājumiem, kas šobrīd ir svarīgs Latvijas lauksaimniekiem, ir lauksaimniecības zemes iegādes kredītprocentu dzēšana. Saistībā ar 2021. gada valsts budžeta samazinājumu Zemkopības ministrijai (ZM) nav iespējams iekļaut lauksaimniecības zemes iegādes kredītprocentu dzēšanu arī 2021. gada izdevumos, taču ZM ir atradusi risinājumu turpināt kredītprocentu daļēju dzēšanu ilgtermiņa investīciju kredītiem būvniecībai un tehnikas un iekārtu iegādes līzingiem ar Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumu palīdzību.

ZM 2021. gadā no valsts budžeta kā papildu valsts atbalstu lauksaimniekiem plāno piešķirt 15 miljonus eiro, kas ir par 46,6% mazāk nekā 2020. gadā (28 miljoni eiro). Šis finansējums paredzēts šādām atbalsta programmām: 1) papildu valsts atbalsts ciltsdarba maksājumiem – 9 miljoni eiro; 2) atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem un zinātnisko institūciju materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai – 3 miljoni eiro; 3) ienākumu atbalsts mazajām ražojošajām lauku saimniecībām – 3 miljoni eiro.

Tā kā papildu valsts atbalsta summa ir samazināta teju par pusi, atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai 2021. un 2022. gadā plānots no LAP 2014.-2020. gadam pārejas perioda finansējuma. ZM atgādina lauksaimniekiem par Altum piedāvātajām iespējām saņemt aizdevumus ar samazinātām kredītu procentu likmēm zemes iegādei, apgrozāmajiem līdzekļiem, kā arī mazajiem aizdevumiem lauku teritorijās.

Plašāka informācija ZM mājas lapā: https://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrija-ari-2021-gada-istenos-nozimigus-atbalsta-pasakum?id=11851


Lauku atbalsta dienests ir uzsācis jaunu pieeju kontroļu veikšanā investīciju pasākumos – tās notiek arī attālināti, izmantojot tiešsaistes saziņas platformu ZOOM.

Kontrolēm attālināti ir vairāki ieguvumi. Šobrīd galvenais no tiem – laikā, kad izplatās Covid-19, nenotiek klātienes vizītes. Šādas kontroles ļauj taupīt arī laika resursus, ātri un kvalitatīvi ļaujot pārbaudīt īstenotā projekta rezultātus.

Lai varētu notikt attālināta kontrole, klientam ir nepieciešama viedierīce un internets, lai varētu pieslēgties ZOOM platformai un, izmantojot video un audio iespējas, parādīt un pastāstīt par paveikto. Pēc kontroles tiešsaistē, dienests var lūgt atsūtīt arī fotoattēlus ar ģeolokācijas datiem, lai vēlreiz pārliecinātos par sniegtās informācijas precizitāti.

Klienti, kuri jau ir piedalījušies attālinātajās kontrolēs, tās vērtē pozitīvi, tāpēc arī turpmāk dienests izmantos šo pieeju.

Sīkāka informācija LAD mājas lapā: http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/kontroles-investiciju-pasakumos-notiek-ari-attalinati-1086


Vakar notika konference "Kooperācija - ilgtermiņa saimniekošanai".

To atkārtojumā var noklausīties šajā saitē https://www.facebook.com/LLKCOzolnieki/videos/3714095308649437/


Pieejams arī ieraksts no konferences Laukos var!

http://laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba/raksti/pieejams-konferences-laukos-var-ieraksts


Iznācis Latvijas Lopkopis novembra numurs!

Aitkopjiem noderēs Latvijas Aitu audzētāju asociācijas aitu vērtēšanas ekspertes Dinas Avotiņas padomi, kādam jābūt aitu barības nodrošinājumam ziemas periodā.


Zemkopības ministrija (ZM) nozares klientu ērtībām ir izstrādājusi Klientu e-pakalpojumu portālu “Zemkopības ministrijas Klientu pašapkalpošanās vide”.

Šajā vietnē klientu ērtībām ir nodrošināta iespēja vienkopus ērtā un pārskatāmā veidā saņemt informāciju par visiem zemkopības nozares iestāžu pakalpojumiem, to statusu un veicamajām darbībām. Klientu reģistrācija e-pakalpojumu saņemšanai būs centralizēta un autentifikācija notiks, izmantojot Vienotās pieteikšanās moduli portālā latvija.lv Piemēram, jaunajā vietnē vienkopus būs pieejami Valsts tehniskās uzraudzības, Valsts augu aizsardzības dienesta, Lauksaimniecības datu centra, Lauku atbalsta dienesta, Valsts meža dienesta un Pārtikas un veterinārā dienesta sniegtie pakalpojumi.

 

Zemkopības ministrijas Klientu e-pakalpojumu portāla darbības mērķis ir nodrošināt ZM iestāžu pakalpojumu pieejamību vienuviet, sniedzot klientiem un sabiedrībai informāciju par visiem pieejamajiem pakalpojumiem, kā arī ļaujot lietotājam veikt atsevišķu pakalpojumu izpildi, t.sk. rēķinu apmaksu no portāla, kā arī dod iespēju aplūkot visu ZM iestādēs saņemto pakalpojumu un rēķinu, kā arī veikto inspekciju datus.


Baltic Vianco iepērkam jērus eksportam. Novembrī plānota vēl pēdējā jēru eksporta krava šogad.

Pērk 3-7mēn vecus jērus, dzīvsvarā no 20-45kg. Cena atkarīga no jēru kvalitātes, apjoma un vecuma, bet variē amplitūdā no 1.60 - 2.10EUR/kg +PVN dzīvsvarā.

Samaksa 10 darba dienu laikā.

Lai uzzinātu precīzu piedāvājumu un saņemtu informāciju par sadarbības gaitu, lūdzu, sazinieties ar Almu, tel.27027706, alma.berzina@balticvianco.lv


Pielikumā aitu/jēru gaļas cenu apkopojumiem ES.


Iznākusi novembra Lauku lapa.

http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_lapa_nr._11_188.pdf


Ar LLKC nedēļas aktualitātēm var iepazīties šeit:

http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_e-lapa_20.11.2020.pdf


Pielikumā LOSP Info lapa.

 

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem