Info lapa 20.09.2019
Piedāvājam jaunākās informācijas un aktualitāšu apkopojumu uz 2019.gada 20.septembri LAAA infolapas formātā.

Bildes no "Amatu dienas. Spēļu un rotaļu dienas.".

https://failiem.lv/u/xh44jbsk
Tās varēs lejupielādēt un apskatīt 2 mēnešus.


Latvijas aitu audzētāju asociācija, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 16.-18. oktobrī rīko trīs dienu mācības "Aitkopības produkcijas ieguve, piemērojot bioloģiskās saimniekošanas prasības".

Mācības notiks Latgalē. Teorijas daļa viesu namā Lejasmalas (Šķipi, Krāslavas novads, Aulejas pagasts).

Lektori: prof. Daina Kairiša, Elita Aplociņa.
Mācības ir bezmaksas.
Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Visi mācību dalībnieki, kuri apmeklēs vismaz 75%, saņems apliecinājumu par dalību mācībās.
Pieteikšanās obligāta, vietu skaits grupā max 20 cilvēki.
Mācībām var pieteikties rakstot info@laaa.lv vai zvanot 25669918. Pielikumā mācību dalībnieka reģistrācijas anketa.
Mācības atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
Ja nepieciešama nakšņošana mācību laikā, zvaniet Lejasmalu saimniecei 29139680. Viesu māja piedāvā arī brokastis un vakariņas.


10.septembrī notika lauksaimniecības organziāciju tikšanās ar LAD pārstāvjiem.

Lūk atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem http://www.lad.gov.lv/files/lauksaimnieku_jautajumi_10_09.pdf


Lauku atbalsta dienests izveidojis mobilo aplikāciju.

Turpmāk svarīga informācija lauksaimniekam, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem būs pieejama līdzi tālrunī, jo Lauku atbalsta dienests ir sagatavojis ērtu rīku – mobilo aplikāciju. Aplikāciju var izmantot visi tie dienesta klienti, kuri izmanto Elektronisko pieteikšanās sistēmu.
Mobilā aplikācija ir pieejama gan Android gan iOS viedierīcēm bez maksas.
Mobilā aplikācija nodrošina ātrāku un vienkāršāku komunikācija starp dienestu un tā klientiem. Rezultātā lauksaimnieki informāciju saņem ātrāk, spēj ātrāk reaģēt dažādās problēmsituācijās un par to informēt dienestu.
Mobilajā aplikācijā klientiem būs iespēja apskatīt, piemēram, svarīgāko notikumu kalendāru, saņemtos maksājumus, pieejamās bezakcīzes dīzeļdegvielas apjomu, saņemtās vēstules no LAD, informāciju par gaidāmajām kontrolēm saimniecībās un to rezultātiem, kā arī ērti nofotografēt laukus, īstenoto investīciju projektu rezultātus un atsūtīt informāciju dienestam.
Lauku atbalsta dienests rūpējoties par klientiem, vēlas nodrošināt pēc iespējas vienkāršāku un ērtāku visu pakalpojumu un informācijas pieejamību, tāpēc mobilā aplikācija lauksaimniekiem ir mērķtiecīgs nākamais solis mūsdienīgo rīku ieviešanā dienestā.
Turpmākajā laikā mobilā aplikācija tiks papildināta ar citām jaunām funkcionalitātēm. Piemēram, aplikācijā būs informācija par citu zemkopības resora iestāžu veiktajām pārbaudēm saimniecībā.


Aicinām novērtēt LAD klientu apkalpošanas speciālistu darbu.

Arī šogad Valsts kanceleja organizē Laba servisa kustību, kuras laikā aicina iedzīvotājus uzslavēt un pateikt paldies valsts pārvaldē strādājošajiem klientu apkalpošanas speciālistiem.
Aicinām iedzīvotājus pievērst uzmanību klientu apkalpošanas kultūrai valsts pārvaldē un novērtēt arī Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas speciālistu darbu. To var izdarīt līdz 2019.gada 12. novembrim, atstājot savu balsi sakipaldies.lv vai izmantojot mobilo lietotni “Futbols”.


No 4.novembra līdz 4.decembrim varēs iesniegt projektu pieteikumus modernizācijai.

 


Darba devēji, izmantojiet iespēju pieteikties Eiropas Sociālā fonda projekta atbalstam, lai bez maksas saņemtu praktisku palīdzību darba aizsardzības jomā!

Plašāka informācija par šo iespēju : https://lzf.lv/?p=2515


Lauku atbalsta dienests (LAD) atgādina par veicamo pasākumu termiņiem platību maksājumu saņemšanai:

1. oktobris – pēdējais datums, līdz kuram jānokuļ zālāji sēklaudzēšanai, kas kārtējā gadā ir pieteikti lauku apskatei VAAD vai par attiecīgajām platībām ir iesniegts iesniegums LAD.
1. oktobris – datums, līdz kuram LAD jāiesniedz deklarācija par iepriekšējā gadā deklarēto un izmaksāto ar lauksaimniecisko darbību saistīto darba algu, nodokļus (attiecas uz personām, kurām piešķirams VPM vairāk nekā 150 000 EUR un attiecas maksājuma samazinājums).
15. oktobris – pēdējais datums, līdz kuram saimniecības pārņēmējam jāinformē LAD par saimniecības pārņemšanu un jāpieprasa atbalsta maksājumi.
31. oktobris – datums, līdz kuram LAD veic lauksaimniecības zemes (LIZ) apsekošanu. Zemes vienību apsekošanu veic platībām, kas saskaņā ar Valsts zemes dienesta informāciju pēc zemes izmantošanas veida ir LIZ vismaz 1 ha platībā.


Lasi rakstu par sainiecību Mazburkas, kas ražo gan vīnu, gan audzē aitas.

http://www.lbla.lv/kas-kopigs-vina-darzam-un-jeru-ganampulkam


Kuldīgas novada pašvaldība aicina novada uzņēmējus, jo īpaši lauku ļaudis, piedalīties Kuldīgas novada Uzņēmēju dienā lauksaimniekiem, kas norisināsies piektdien, 4. oktobrī, no plkst. 9.30 līdz 13.00 Kuldīgas Mākslas namā, 1905. gada ielā 6.

Uzņēmēju dienā ar novada uzņēmējiem tiksies Latvijas Republikas zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, lai pastāstītu par lauksaimniecības politiku nākamajā plānošanas periodā. Par Lauku atbalsta dienesta aktualitātēm informēs dienesta direktores vietnieks Ģirts Krūmiņš.

Par darba aizsardzības jautājumiem lauksaimniecības nozares uzņēmumos runās Valsts darba inspekcijas vecākā inspektore Iveta Kalvāne, bet par prevencijas pasākumiem lauksaimniecības tehnikas zādzību novēršanai pastāstīs Valsts policijas pārstāvis.
Ar pasākuma afišu var iepazīties šeit:
https://www.kuldiga.lv/images/Faili/Uznemejiem/Uzmju_dienas_lauksaimniekiem_2019.pdf

Pasākumam jāreģistrējas līdz 1. oktobrim, sūtot ziņu e-pastā uz kaa@kuldiga.lv vai pa tālruni 633 50141.


3. un 4.oktobrī notiks ikgadējā Lauksaimniecības un meža tehnikas izstāde.

Ar semināru grafiku var iepazīties šeit: https://aml-ramava.lv/files/IZST%C4%80DES/Apmekl%C4%93t%C4%81jiem/LT2019/lt19_seminaru_plans_20190913.pdf


Iznākusi septembra Lauku lapa!

Lasi to šeit: http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_lapa_nr._9_174.pdf


Izdota rokasgrāmata meža īpašniekiem.

Ar to var iepazītie šeit: http://www.mezsaimnieks.lv/rokasgramata-meza-ipasniekiem/


Iznācis Latvijas lopkopis septembra numurs!

Aitkopjiem noderēs Lailas Plītais sniegtais ieskats aitu vielmaiņas slimībās. Turpat arī informācija par šogad LLKC uzsākto demonstrējumu “Dažādu līniju vienas šķirnes teķu meitu kvalitātes salīdzinājums kvalitatīvu jēru ieguvei bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā”. Tā uzdevums ir novērtēt ‘Latvijas tumšgalves’ teķu līniju pēcnācējus.


No 17.septembra tiek atvērts un zemniekiem piedāvātas tirdzniecības vietas atjaunotā tirgū A.Deglava ielā 151.

Visa veida produkcija. No saknēm līdz desām un speķa. Var arī lauku maizi, kvasu. Tirdzniecības laiks nav ierobežots. Ir dienas un nakts tirgus. Viss kas ir jūsu audzēts un pagatavots. Laipni lūgti piedāvāt. Arī ziedi un stādi, jūsu audzētie. Gaidām jūs Dreiliņu tirgū. Iedzīvotāji būs priecīgi iegādāties Latvijā audzētu un ražotu pārtiku."
Cenas par vietu esot vairākkārt lētāka kā Centrāltirgū. Pļavnieku mikrorajons ir viens no lielākajiem Rīgā.
Tālrunis 67184761.


LLKC nedēļas aktualitātes lasi šeit:

http://laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_e-lapa_20.09.2019.pdf


Pielikumā LOSP info lapa.

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem