Info lapa 18.12.2020
Piedāvājam jaunākās informācijas un aktualitāšu apkopojumu uz 2020.gada 18.decembri LAAA infolapas formātā.

 


Šajā nedēļā LAAA nosūtija vēstuli ZM un LDC ar aicinājumu atkārtoti izskatīt iespēju saimniecības novietnē, kurā netiek veikta snieguma pārbaude, atļaut jērus apzīmēt līdz 6.mēnešiem.

Ar pilnu vēstules saturu var iepazīties pielikumā.


Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" meklē saimniecības - potenciālos sadarbības partnerus agro mežsaimniecības sistēmu izpētei - bioloģiskās daudzveidības novērtēšanai tajās.

Agro-mežsaimniecība ir Latvijā izsenis sastopama saimniekošanas metode, kad koki aug lauksaimniecības vai meža zemē, kurā vienlaikus tiek iegūti arī citi lauksaimniecības produkti vai notiek to ražošana, tai skaitā lopkopība, putnkopība un biškopība. Pēdējos gados arī lauku buferjoslas (koku) tiek pieskaitītas agro-mežsaimniecības sistēmām. Iecerātajā staptautiskajā pētījumā (šobrīd tiek gatavots projekta pieteikums) ir paredzēts novērtēt šādas saimniekošanas metodes pienesumu bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanā un siltumnīcas efekta gāzu izmešu mazināšanā.

Iecerētā sadarbības forma - piekrišana augsnes paraugu ievākšanai, bioloģiskās daudzveidības novērtēšanai reizi gadā, gāzu emisiju un augsnes ūdeņu izpētes parauglaukumu ierīkošanai - paraugu ievākšana reizi mēnesī. Intereses gadījumā, iespējama dalība starptautiskos informatīvos pasākumos, attālināti un vienreiz klātienē.

Ja ir vēlme piedalīties vai papildus jautājumu gadījumā, droši rakstiet vai zvaniet, Arta Bārdule (LVMI Silava), talr.: +371 27119666, e-pasts: arta.bardule@silava.lv.


Detalizetā informācija par COVID ierobežojumiem no 21.decembra.

Trešdien, 16.decembrī tiešsaistē notika Zemkopības ministrijas preses konference par valsts atbalsta izlietojumu Covid-19 ietekmes mazināšanai un ekonomikas atveseļošanai

Konferences ierakstu ir iespējams noklausīties šajā saitē: https://www.facebook.com/Zemkopibasministrija/videos/182382010205143


Pagājušajā nedēļā notika LLKC konference par jaunumiem grāmatvedības jomā.

Ar konferences ierakstu un atbildēm uz jautājumiem var iepazīties šeit: http://new.llkc.lv/lv/nozares/gramatvediba/gramatvedibas-konferences-ieraksts-un-atbildes-uz-jautajumiem


Vakar, 17. decembrī notika LLU organizētā tiešsaistes konference “ES zaļais kurss bioekonomikas attīstībai”,

kurā piedalījās zinātnieki, politikas veidotāji un ražotāji no visas Eiropas, lai diskutētu par iespējām, kādas sniedz Eiropas zaļais kurss un dalītos ar labās prakses piemēriem dažādos bioekonomikas sektoros, akcentējot lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas ražošanas specifiku .

Saite uz LLU konferences pētījumiem: https://www.llu.lv/lv/projekti/apstiprinatie-projekti/2020/ekonomiskais-politiskais-un-juridiskais-ietvars-latvijas


2021.gada 14.janvārī plkst. 11:00 Valsts ieņēmumu dienests tiešsaistē aicina uz semināru par svarīgākajām 2021. gada izmaiņām trīs likumos: Dabas resursu nodokļa likumā, Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, Pievienotās vērtības nodokļa likumā. 

Seminārs būs skatāms VID mājas lapā: https://www.vid.gov.lv/lv/grozijumi-dabas-resursu-pvn-un-auto-nodoklos-nodoklu-izmainas-2021


Laika posmā no 2020. gada 21.decembra. līdz 2021. gada 11.janvārim dienests strādās attālināti.

Ņemot vērā ieviestos papildu drošības pasākumus valstī, Lauku atbalsta dienests (LAD), rūpējoties gan par klientu, gan dienesta darbinieku veselību, no 21. decembra līdz 11. janvārim strādās tikai attālināti.

Klienti saņemt konsultācijas un atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem var:

  • zvanot uz klientu apkalpošanas tālruni 67095000 darba dienās no plkst. 8.00-20.00;
  • rakstot savus jautājumus uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Aicinām klientus izmantot Elektronisko pieteikšanās sistēmu un mobilo aplikāciju, kā arī portālu Latvija.lv, lai iesniegtu nepieciešamos dokumentus. Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem sniedz arī virtuālā asistente Ieva, kas atrodas dienesta mājaslapā.

Ja nav iespēja dokumentus iesniegt elektroniski, tad papīra formā sagatavotos dokumentus var atstāt LAD pastkastītēs. Centrālajā struktūrvienībā Rīgā LAD pastkastīte atrodas ēkas pirmajā stāvā, savukārt reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs – pie ēkas ieejas durvīm.


Līdz 2021.gada 11. janvārim ikviens jaunietis, kurš absolvējis Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra rīkotās mācības par uzņēmējdarbības uzsākšanu, aicināts pieteikt savu biznesa ideju konkursā “Laukiem būt!”.

Plašāka informācija LLKC mājas lapā: http://llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/aicina-pieteikties-konkursam-laukiem


Iznākusi decembra Lauku lapa.

To var izlasīt šajā saitē: http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_lapa_nr._12_189.pdf


Ar LLKC nedēļas aktualitātēm var iepazīties šeit:

http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_e-lapa_04.12.2020.pdf


Pielikumā LOSP Info lapa.

 

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem