Info lapa 18.01.2019
Piedāvājam jaunākās informācijas un aktualitāšu apkopojumu uz 2019.gada 18.janvāri LAAA infolapas formātā.

LAAA kopsapulce plānota 15.martā Doles Tautas namā (Rīgas iela 26, Ķekava).


15.janvārī bija LAAA valdes sēde.

NOLĒMA. Ierosināt sekojošu aitu apzīmēšanas kārtības nosacījumu izmaiņu Ministru kabineta 2014. gada 15 jūlija noteikumos Nr. 393 ‘’Ļauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība’’. Papildināt 54. punktu. Saimniecībās, kurās netiek veikta aitu pārraudzība jērus, kas paredzēti gaļas ieguvei apzīmē līdz izvešanai no novietnes vai 6 mēnešu vecumam.


Vakar notika lauksaimnieku nevalstisko organizāciju pārstāvju tikšanās ar ministru prezidenta amata kandidātu K.Kariņu un zemkopības ministra amata kandidātu K.Gerhardu.

Sarunās piedalījās arī LAAA valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Bortņikovs. Tikšanās laikā tiek pārrunātas potenciālā Ministru kabineta iecerētās darbības Lauksaimniecības sadaļā.


Par obligātajiem minimālajiem ieņēmumiem no hektāra bioloģiskajām saimniecībām.

Atsaucoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā"  97. punktu (skatīt zemāk), informējam, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) 2018. gadā nesodīs tos bioloģiskos lauksaimniekus, kuriem nav izdevies nodrošināt obligātos minimālos ieņēmumus iepriekšējos gados, t.i., 2016. un 2017. gadā. 

97.  2018. gadā šo noteikumu 8. pielikuma 2.6. apakšnodaļas tabulas 4. punktā minēto sankciju nepiemēro, ja nav ievēroti regulas Nr.  834/2007 3. panta "b" un "c" apakšpunktā noteiktie mērķi vai ja ir izteikts brīdinājums attiecībā uz augu maiņas vai augu sekas neievērošanu.

Vēlamies piebilst, ka šāds punkts  ir iestrādāts arī Ministru kabineta noteikumu Nr. 171 grozījumu projektā, kā rezultātā arī 2019. gadā lauksaimniekiem netiks piemērotas sankcijas par neizpildītiem minimālajiem ieņēmumiem 2018. un 2017. gadā.

Atgādinām, ka par konstatētiem pārkāpumiem, kas minēti MK noteikumu Nr. 485. sankciju katalogā, sankcijas tiks piemērotas

  • Ja izteikts brīdinājums vai norāde par nepieciešamību veikt korektīvās darbības, tad atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību kārtējā gadā atbalstu atsaka par 5% .
  • Ja nozarei/jomai noteikts atkārtots pārejas periods, kārtējā gadā atbalstu atsaka par 10% .
  • Ja nozarei/jomai ir anulēts sertifikāts, atbalstu kārtējā gadā pilnībā atsaka , bet, ja pārkāpums ir atkārtots, saistības atsauc, pieprasot atbalsta atmaksu.
  • Ja uzņēmumam/saimniecībai ir anulēts sertifikāts, saistības atsauc, pieprasot atbalsta atmaksu.

Šonedēļ, 15.janvārī notika LAD tikšanās ar lauksaimnieku organizācijām.

BSA par liellopiem tiks maksāts februārī.


Kā nodokļu reforma ietekmēs mikrouzņēmumus?

Sīkāka lasi portālā LA.lv https://www.la.lv/ka-nodoklu-reforma-ietekmes-mikrouznemumus


23.janvārī biedrība “Zemnieku saeima” sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu organizē un aicina apmeklēt semināru: “Jaunākās atziņas par kūtsmēslu apsaimniekošanu un to vērtību.” Seminārs notiks Ozolnieku Tauta namā, Rīgas iela 23, Ozolnieki. Sākums plkst. 10:00.

 


 

21.februārī LLU konference: Līdzsvarota lauksaimniecība 2019.

Konference notiks2019. gada 21. februārī LLU telpās Lielā ielā 2, Jelgavā. Konferences mērķis - popularizēt jaunākās zinātnes atziņas un praktisko pieredzi laukkopības, dārzkopības un lopkopības nozarēs.

Konferences laikā notiks plenārsēde par biozinātnes ilgtspējīgas attīstības iespējām Latvijā un darbs tematiskajās sekcijās par nozarei aktuālajiem jautājumiem. Pils telpās būs izvietoti stenda ziņojumi. Sīkāka informācija LLU mājas lapā: http://www.lf.llu.lv/lv/lidzsvarota-lauksaimnieciba


LOSP info lapa


Ar LLKC nedēļas aktualitātēm var ieapzīties šeit:

http://laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_e-lapa_18.01.2019.pdf

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem