Info lapa 17.09.2021
Piedāvājam jaunākās informācijas un aktualitāšu apkopojumu uz 2021.gada 17.septembri LAAA infolapas formātā.

Vakar raidījumā Zemes stāsti - Elizabete un Māris Bendiki.

Noskaties!
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/239063/zemes-stasti-5-elizabete-un-maris-bendiki


Jēru kluba saimniekiem paliek par šauru un šīs jaunkundzes meklē jaunas mājas.

Jaunkundzēm ziemas beigās pasaulē nāks arī jēriņi.

Ja esat ieinteresēti, rakstiet privātu ziņu - jeruklubs@gmail.com, 22144936.


LOSP organizē mācības 23. un 28.septembrī: "Kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas palielināšana".

Informācija pieejama šeit : http://www.losp.lv/node/6626


LLKC Inženiertehniskā nodaļa piedāvā izmaksu aprēķiniem izmantot jaunu Tehnikas izmaksu aprēķinu rīku.

Plašāka informācija par aprēķinu rēķu skatīt šeit : http://new.llkc.lv/lv/nozares/ekonomika/saimniekiem-talka-nak-tehnikas-izmaksu-aprekinu-riks


Starptautiskā lauksaimniecības un mežsaimniecības, infrastruktūras uzlabošanas, lauku celtniecības un transporta izstāde!

Plašāk par izstādi https://aml-ramava.lv/lv/izstades/apmekletajiem/


ZM informē, ka turpmāk uz atbalstu apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” varēs pretendēt arī uzņēmēji ar saimnieciskās darbības apgrozījumu no 70 000 līdz 150 000 eiro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas.

Plašāka informācija šeit : https://zm.gov.lv/presei/paplasinats-atbalsta-pretendentu-loks-apakspasakumam-darbibu-istenosan?id=12479


Jaunieši, jaunie uzņēmēji un jaunienācēji laukos no 15. septembra, līdz pat 14. oktobrim aicināti pieteikties informatīvajai dienai par mācībām “Laukiem būt!”, kuras jau desmito gadu rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC).

Pirmā kopīgā mācību dalībnieku tikšanās un iepazīšanās visā Latvijā notiks vienlaikus – 15. oktobrī.

Plašāk LLKC mājas lapā http://new.llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/macibas-laukiem-jau-desmito-reizi


Valsts ieņēmumu dienests informē, ka tagad ikviens var iegādāties valstij piekritīgo mantu.

Plašāk par šo ziņu informāciju skatīt šeit: https://www.vid.gov.lv/lv/tagad-ikviens-var-iegadaties-valstij-piekritigo-mantu


LLKC nedēļas aktuālitātes:

http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_e-lapa_17.09.2021.pdf


Pielikumā LOSP Info lapa.

 

 

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem