Info lapa 15.02.2019
Piedāvājam jaunākās informācijas un aktualitāšu apkopojumu uz 2019.gada 15.februāri LAAA infolapas formātā.

LAAA kopsapulce plānota 15.martā Doles Tautas namā (Rīgas iela 26, Ķekava).


8.februārī notika Cilstdarba grupas sanāksme. 

Šī bija otrā sanāksme. Tajā tika diskutēts par aitkopības nozari kopumā, kādu to vēlamies, LAAA ciltsdarba mērķiem. Šajā reizē akcents tika likts uz LT šķirni. Kas ir jāsasniedz, lai izpildītu Ciltsdarba programmas mērķus. Tika runāts arī par aitu apzīmēšanas kārtību. Sakarā ar pretrunīgo informāciju no ZM darbiniekiem un ganāmpulku īpašniekiem par riskiem, kas varētu rasties, ja piemēro Regulā atļauto, pārraudzībā neesošu aitu māšu kaujamo jēru, apzīmēšanu līdz 6 mēnešu vecumam, Ciltsdarba grupa atsauc biedrības saskaņojumu par šādu jēru apzīmēšanas nepieciešamību 30 dienu laikā.

Nākamā ciltsdarba grupas sanāksme 6. martā.


20.februārī plānota LOSP Pārstāvju sapulce.

Savu dalību Pārstāvju sapulcē ir apstiprinājuši ZM un VARAM ministri, Kaspars Gerhards un Juris Pūce.

Lūdzu iesūtiet jautājumus ministriem līdz 10.februārim, sūtot uz info@laaa.lv


21.februārī LLU konference: Līdzsvarota lauksaimniecība 2019.

Konference notiks 2019. gada 21. februārī LLU telpās Lielā ielā 2, Jelgavā.

Konferences mērķis - popularizēt jaunākās zinātnes atziņas un praktisko pieredzi laukkopības, dārzkopības un lopkopības nozarēs.

Konferences laikā notiks plenārsēde par biozinātnes ilgtspējīgas attīstības iespējām Latvijā un darbs tematiskajās sekcijās par nozarei aktuālajiem jautājumiem. Pils telpās  būs izvietoti stenda ziņojumi. 

Sīkāka informācija LLU mājas lapā: http://www.lf.llu.lv/lv/lidzsvarota-lauksaimnieciba


Latvijas Zemnieku federācija aicina uz semināru “Drošība un veselība, veicot lauksaimniecības darbus” š. g. 22. februārī plkst. 11.00 SIA “Getliņi EKO”. 

Vietu skaits ir ierobežots. Plašāka informācija : http://lzf.lv/?p=2046


Piesaki savu saimniecību atvērtajām dienām Latvijas laukos! 

Piesakiet savu dalību, aizpildot PIETEIKUMA ANKETU un nosūtot to "Lauku ceļotājam" līdz š.g. 11. martam rakstot uz e-pastu: lauku@celotajs.lv.

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/886


Noteikta jaunu saistību uzņemšana lauku attīstības platību maksājumiem. 

Sīkāk lasiet ZM mājas lapā:

https://www.zm.gov.lv/presei/noteikta-jaunu-saistibu-uznemsana-lauku-attistibas-platibu-maksajumiem?id=9965


Zemkopības ministrijas aktuālā informācija.

1) Lauksaimniekiem dabas riski būs jāapdrošina vai jāveido naudas uzkrājums

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par lauksaimniecības platību apdrošināšanas sistēmas pilnveidošanu, ar ko valdība iepazinās otrdien, 12. februārī.

Pēdējos gados lauksaimnieki arvien vairāk apdrošina sējumus un lauksaimniecības dzīvniekus. Apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji pašlaik piedāvā sējumu apdrošināšanu pret krusas, lietusgāžu, vētras un pārziemošanas (ziemāju sējumiem) radītiem zaudējumiem. Par šīm polisēm lauksaimniekiem ir pieejams atbalsts no Lauku attīstības plāna 2014.-2020. gadam (LAP 2014-2020) apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu daļējai segšanai.

http://www.losp.lv/node/5787

2) Uzlaboti nosacījumi sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektiem

Valdība otrdien, 12. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas kārtībā par valsts un ES atbalsta piešķiršanu darbību īstenošanai saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju.

http://www.losp.lv/node/5788

3) Noteikta jaunu saistību uzņemšana lauku attīstības platību maksājumiem

Valdība otrdien, 12. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas kārtībā, kādā tiek piešķirts valsts un ES atbalsts vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā. Noteikumi papildināti ar atsevišķiem jauniem punktiem, nosakot, ka jaunu daudzgadu saistību uzņemšanās, paplašināšana vai pagarināšana 2019. un 2020. gadā būs atkarīga no atbalsta aktivitātes veida un tam pieejamā finansējuma apmēra līdz šī plānošanas perioda beigām.

http://www.losp.lv/node/5789

4) Latvijā audzētie augļi un dārzeņi pilnībā atbilst noteiktajām prasībām

8. februārī Zemkopības ministrijas speciālisti “Latvijas radio 1” raidījuma “Kā labāk dzīvot” tiešraidē tika aicināti iepazīties ar trešās puses izstrādātu pētījumu par pesticīdu atliekvielu klātbūtni Latvijā audzētos augļos un dārzeņos. Pētījuma rezultātā autori konstatējuši, ka pesticīdu atliekvielu daudzums augļos un dārzeņos nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās prasības, t.i. – tās pat vairākkārt ir zem maksimāli pieļaujamām normām, kas apliecina, ka saimniecībās, kuru produkcija tika analizēta, ir ievērotas visas prasības attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu lietojumu. Taču raidījumā izskanējušajā viedoklī pētījuma rezultāti tika nekorekti interpretēti.

http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-audzetie-augli-un-darzeni-pilniba-atbilst-noteiktajam-prasibam?id=9963

5) Pārtikas uzņēmumiem ar nostiprinātām telpu īpašumtiesībām nebūs jāiesniedz dokumentu kopijas PVD

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi noteikumu projektu, lai veiktu grozījumus pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtībā. Noteikumu projektu ceturtdien, 7. februārī, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē. Patlaban visiem pārtikas uzņēmumiem, iesniedzot Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) iesniegumu uzņēmuma atzīšanai vai reģistrācijai, iesniegumam jāpievieno dokumenta kopija, kas apliecina tā tiesības darboties nolūkotajās būvēs (telpās).

http://www.zm.gov.lv/presei/partikas-uznemumiem-ar-nostiprinatam-telpu-ipasumtiesibam-nebus-jaiesn?id=9962


LOSP info lapa pielikumā.


Iznākusi februāra Lauku lapa.

Lasi to šeit: http://laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_lapa_nr._2_167.pdf


Zemnieku saimniecība "Vilciņi-1" pārdod ļoti labas kvalitātes  2018.g. ražas kviešu salmu ruļļus. 

Ruļļi ir stingri satīti ar tīklu, sausi un apsegti ar pārsegu glabāšanai. 

 Platums: 125 cm; 

 Diametrs: 160 cm; 

 Svars: (+,-) 330 kg.

 Cena 22 euro/gab. plus PVN.

 Piedāvājam arī savu transportu piegādei  0,80eur/km + PVN. Kravas ietilpība 26 ruļļi.

Piedāvājumu var apskatīt reklāmas portālā ''ss.lv'', uzspiežot uz zemāk norādīto linku;

https://www.ss.com/msg/lv/agriculture/animal-husbandry/food/hoodi.html?0.7463364327591435

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem