Info lapa 12.04.2019
Piedāvājam jaunākās informācijas un aktualitāšu apkopojumu uz 2019.gada 12.aprīli LAAA infolapas formātā.

Biedrība „Latvijas Aitu audzētāju asociācija” šī gada 6. aprīlī Vecpiebalgas kultūras namā organizēja šķirnes aitu audzētāju sanāksmi, kurā informēja par jaunumiem ciltsdarbā.

Biedrības ciltsdarba speciāliste, LLU profesore Daina Kairiša pastāstīja par aitu snieguma pārbaudes būtību, tās īstenošanu šķirnes aitu audzētāju ganāmpulkos. Īsumā par galveno. Visiem aitu audzētajiem, kuri vēlās īstenot kādu no audzēšanas programmām ir jānoslēdz vienošanās ar biedrību. Novietnē, kurā tiek turētas šķirnes aitas, tiek izmantota A pārraudzības metode. Par vaislas aitām tiek uzskatītas tās, kuras var uzņemt ciltsgrāmatas A daļā. Pārdodot vai pērkot vaislas dzīvniekus ir jābūt sagatavotam zootehniskajam sertifikātam.

Prezentācijas no sanāksmes.


Latvijas aitu audzētāju asociācija, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 29.-30. aprīlī rīko divu dienu mācības "Aitkopības produkcija, vilnas, gaļas un piena kvalitāte, to ietekmējošie faktori, ražošanas ekonomiskais pamatojums".

Mācības notiks saimniecībā Mazburkas (Smārdes pagasts, Engures novads).

Lektori: prof. Daina Kairiša, Agita Blūma, Dace Bārzdiņa.

Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Visi mācību dalībnieki, kuri apmeklēs vismaz 75%, saņems apliecinājumu par dalību mācībās (8h stundas teorija, 8h stundas praktiskās mācības).

Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 11.81 euro mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem. Pārējiem līdzmaksājums sastāda 59,03 euro.

Pieteikšanās obligāta, vietu skaits ierobežots. Pielikumā mācību dalībnieka reģistrācijas anketa.

Mācībām var pieteikties rakstot info@laaa.lv vai zvanot 25669918.

Mācības atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.


Latvijas aitu audzētāju asociācija, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 29.-30. maijā rīko divu dienu mācības "Dažāda vecuma un dzimuma aitu turēšanas tehnoloģijas, mītnes un speciālā aprīkojuma pielietojums saimniecībās, labturības prasību ievērošana, aitu veselības nodrošināšana".

Mācības notiks saimniecībā Mežoki (Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads).

Lektori: prof. Daina Kairiša, Dace Trupāne, Kristaps Melbārdis.

Mācības ir bezmaksas.

Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Visi mācību dalībnieki, kuri apmeklēs vismaz 75%, saņems apliecinājumu par dalību mācībās.

Pieteikšanās obligāta, vietu skaits ierobežots. Pielikumā mācību dalībnieka reģistrācijas anketa.

Mācībām var pieteikties rakstot info@laaa.lv vai zvanot 25669918.

Mācības atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.


Pielikumā anketas "Jēru realizāciju eksporta tirgos" apkopojums.


18.aprīlī Preiļos Latgales lauksaimnieki un lauku iedzīvotāji aicināti uz konferenci “Stipri reģioni, stipra valsts!”. 

Konference notiks Preiļu novada kultūras centrā Raiņa bulvārī 28, Preiļos. Sākums plkst. 11:00.

Konferenci organizē ZM un LLKC. Dalība konferencē – bez maksas.


Pirmdien, 15.aprīlī, plkst. 10:00 ZM 314.telpā tematiskā darba grupa “Investīcijas”.

Diskusija par situāciju nozarēs, par vajadzībām un iespējām, un to, kāda veida investīcijas nepieciešamas, lai sekmētu gan lauksaimnieciskās ražošanas attīstību, gan veicinātu nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā.


15.aprīli plkst.12:30 LLKC (Ozolniekos, Rīgas iela 34) Lielajā zālē uz trešo diskusiju par SEG emisijas mazinošiem pasākumiem.

Diskusijas mērķis: veidot vienotu izpratni par SEG un amonjaka emisijas samazinošiem pasākumiem augkopībā, identificēt iespējamos praktiskas ieviešanas ierobežojumus un politiskos nosacījumus.

Pasākumi:

  • Precīzā minerālmēslojuma lietošana.
  • Mēslošanas plānošana.
  • Minimāla augsnes apstrāde.
  • Slāpekļa piesaiste (tauriņziežu iekļaušana kultūraugu rotācijā).
  • Zaļmēslojuma augu audzēšana.

Zemkopības ministrijas aktuālā informācija:

1) Vides un klimata prasības nedrīkst mazināt lauksaimniecības dzīvotspēju

Pirmdien, 15. aprīlī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards dosies uz ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmi Luksemburgā, kur turpināsies dalībvalstu diskusijas par ES Kopējās lauksaimniecības politiku (KLP) pēc 2020. gada. Plānots, ka šajā sanāksmē dalībvalstu ministri diskutēs par klimata un vides prasībām KLP nākotnē. Latvija uzskata, ka vides un klimata prasību kopumam ir jābūt samērīgam ar dalībvalstīm piešķirto ES finansējumu.

http://www.losp.lv/node/5946

2) Pagarināts ūdens vides saistību periods esošajai dīķu platībai

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi grozījumu projektu valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībā pasākumam „Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus”. Projektu ceturtdien, 11. aprīlī, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē.

http://www.losp.lv/node/5947

3) OECD norāda uz inovāciju nozīmi ražīgas un ilgtspējīgas lauksaimniecības izaugsmē

Ceturtdien, 11. aprīlī, Zemkopības ministrijā sabiedrība tika iepazīstināta ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) un Zemkopības ministriju (ZM) veikto pētījumu “Inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte un ilgtspējība Latvijā”.

http://www.losp.lv/node/5948

4) Paplašināts PVD reģistrējamo un atzīstamo dzīvnieku barības aprites uzņēmumu loks

Valdība otrdien, 9. aprīlī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus dzīvnieku barības apritē iesaistīto uzņēmumu reģistrācijas un atzīšanas kārtībā.
Grozījumi paplašina Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) reģistrējamo un atzīstamo uzņēmumu loku. Turpmāk PVD reģistros kā atzītiem uzņēmumiem būs jābūt arī uzņēmumiem, kuros veic piesārņotas barības detoksikāciju, izmantojot fiziskās, ķīmiskās vai bioloģiskās detoksikācijas procesu, un uzņēmumiem, kuros nodarbojas ar insektu pavairošanu, audzēšanu un nogalināšanu tāda insektu pārstrādāta proteīna ieguvei, ko tālāk paredzēts izmantot dzīvnieku barībā.

http://www.losp.lv/node/5941


26.aprīlī LLKC organizē vienas dienas apmācības “Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi” par labturības prasībām pārvadāšanas laikā. 

Informācija šeit : http://llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/lauksaimniecibas-dzivnieku-parvadasanas-noteikumi


Gājputni pavasara un rudens migrācijas laikā nereti nodara kaitējumu dažādām lauksaimniecības kultūrām un lai tos segtu, lauksaimniekiem ir iespēja Dabas aizsardzības pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) pieteikties kompensācijām par migrējošo sugu, piemēram, zosu un dzērvju nodarītajiem postījumiem.

Dabas aizsardzības pārvalde martā jau saņēmusi pirmos pieteikumus un atgādina, ka kompensācijām jāpiesakās iespējami ātri pēc postījumu konstatēšanas, lai eksperti varētu situāciju izvērtēt un lemt par zaudējumu apmēru un kompensācijas piešķiršanu.

“Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka visbiežāk postījumus sējumiem nodara zosis un dzērves. Visbiežāk postītās kultūras 2018.gadā bija lauka pupas un ziemas kvieši. Kompensācijas apmērs ir atkarīgs no postītās kultūras un postījumu platības. Izmaksāto kompensāciju apmērs 2018.gadā bija robežās no 307 līdz 533 eiro par hektāru,” stāsta Pārvaldes Stratēģiskās vadības un koordinācijas departamenta vadošais eksperts Ģirts Baranovskis.

Vairāk informācijas: http://www.losp.lv/node/5925


Izstāde Pavasaris 2019 izstāžu kompleksā Rāmava rit pilnā sparā!

Izstādē Rāmavā varēs mainīt vecā parauga traktortehnikas vadītāja apliecību.

Plašāka informācija par šo iespēju : http://vtua.gov.lv/valsts-tehniska-uzraudziba/jaunumi/izstade-ramava-vares-mainit-veca-parauga-traktortehnikas-vaditaja-apli?id=10098


Lauku atbalsta dienesta semināri par aktualitātēm jau notiek, ieskaties, informācija par semināru norises vietām un laikiem šeit :

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-organize-seminarus-lai-pastastitu-par-aktualitatem-916


Pēdējais brīdis zālāju mēslošanai! Individuālus mēslošanas plānus bez maksas ikvienam saimniekam palīdzēs sagatavot LLKC augkopības speciālisti birojos visā Latvijā. 

Informācija pieejama šeit: http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/pedejais-bridis-zalaju-meslosanai


Iznācis aprīļa Agro tops!

Tajā lasi interviju ar ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta direktora vietnieci Birutu Ingiļāvičuti par subsīdijām 2019.gadā. Saistoša būs arī intervija ar ZS Jasmīni saimnieku, kurš nodarbojas ne tikai ar gaļas liellopu audzēšanu, bet audzē arī aitas un nodarbojas ar graudkopību.


Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” aprīļa numurs

http://laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_lapa_nr._4_169.pdf


LOSP info lapa pielikumā.


LLKC nedēļas jaunumus lasi Lauku e-lapā: 

http://laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_e-lapa_12.04.2019.pdf

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem