Info lapa 11.10.2019
Piedāvājam jaunākās informācijas un aktualitāšu apkopojumu uz 2019.gada 11.oktobri LAAA infolapas formātā.

Biedrība “Latvijas aitu audzētāju asociācija” 2019.GADA 31.OKTOBRĪ un 1.NOVEMBRĪ aicina uz Starptautisko konferenci Baltijas valstīm “AITU REALIZĀCIJAS IESPĒJAS UN KOOPERĀCIJA”

Pieteikšanās obligāta visiem līdz 25. oktobrim elektroniski aizpildot reģistrācjas formu https://forms.gle/SgzTU76cyUjrYcR28.
No vienas saimniecības var pieteikties ne vairāk kā 2 cilvēki.

31.OKTOBRIS
NORISES VIETA Radisson Blue Daugava Hotel (Kuģu iela 24, Rīga, Latvija)
9.00 Reģistrācija.
10.00 Atklāšana.
10.15 Latvijas Republikas Zemkopības ministra Kaspara Gerharda uzruna.
10.30 Aitkopības tirgus Latvijā, Zigmārs Ķikāns, Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktors.
11.00 Aitkopības tirgus Lietuvā, Lietuvas aitkopju asociācija.
11.20 Aitkopības tirgus Igaunijā, Igaunijas aitkopju asociācija.
11.40 Eksporta prasības uz ES un trešajām valstīm, Pārtikas un veterinārais dienests.
12.00 Kooperatīva nozīme un ieguvumi, mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (MPKS) “Mežsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Grigorijs Rozentāls.
12.20 Liellopu izsoļu nams, Kaspars Ādams izsoļu nama vadītājs.
12.40 Baltic calves, Jānis Kapačs.
13.00 Cēsu kautuve. Haralds Gailišs, kvalitātes daļas vadītājs.
13.30 Pusdienu pause.
14.30 Diskusijas par aitkopības nozari, sadarbību. Vada LAAA priekšsēdētājs Dmitrijs Bortņikovs un ZS Mežoki saimnieks Kristaps Melbārdis.
17.00 Noslēgums.

1.NOVEMBRIS
PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENS
10.00 saimniecība SIA Arenso (“Purkatas”, Straupes pagasts, Pārgaujas novads), Latvijas tumšgalves šķirne.
12:00 saimniecība SIA 3D development (“Lazdas”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads), Vācijas merino vietējā šķirne.
15:00 saimniecība SIA Starspace (“Kaltiņi”, Suntažu pagasts, Ogres novads), Latvijas tumšgalves šķirne.

Konferencē paredzēta tulkošana latviešu/angļu valodā.
Konferences tiešraide tiks nodrošināta “Latvijas Aitu audzētāju asociācijas” facebook vietnē.
Konferences pirmajā dienā (31.oktobrī) automašīnas būs iespējams novietot viesnīcas stāvvietā, maksa 5 EUR dienā.

Viesnīca Radison Blu Daugava piedāvā nakšņošanu konferences laikā ar atlaidi. Ir iekļautas arī brokastis.
Links rezervācijai:
https://www.radissonhotels.com/en-us/booking/room-display?checkInDate=2019-10-31&checkOutDate=2019-11-01&adults%5B%5D=1&children%5B%5D=0&searchType=pac&promotionCode=AITU&brandFirst=rhg&hotelCode=LATRIGA

Sīkāka informācija rakstot info@laaa.lv.


Latvijas aitu audzētāju asociācija, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 16.-18. oktobrī rīko trīs dienu mācības "Aitkopības produkcijas ieguve, piemērojot bioloģiskās saimniekošanas prasības".

Mācības notiks Latgalē. Teorijas daļa viesu namā Lejasmalas (Šķipi, Krāslavas novads, Aulejas pagasts), praktiskās mācības gan saimniecībā Meža moja, gan Upmalas. Mācību programma pielikumā.
Lektori: prof. Daina Kairiša, Elita Aplociņa.
Mācības ir bezmaksas.
Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Visi mācību dalībnieki, kuri apmeklēs vismaz 75%, saņems apliecinājumu par dalību mācībās.
Pieteikšanās obligāta, vietu skaits grupā max 20 cilvēki.
Mācībām var pieteikties rakstot info@laaa.lv vai zvanot 25669918. Pielikumā mācību dalībnieka reģistrācijas anketa.
Mācības atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
Ja nepieciešama nakšņošana mācību laikā, zvaniet Lejasmalu saimniecei 29139680. Viesu māja piedāvā arī brokastis un vakariņas. Pusdienas tiek nodrošinātas visiem mācību dalībniekiem.


Zemkopības ministrija publicējusi gadskārtējo gada ziņojumu "Latvijas lauksaimniecība un lauki 2018".

Ar to var iepazīties šeit:
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/01/62/36/2019_lauks_gada_zinojums.pdf


No 2019.gada 1.oktobra līdz 21.oktobrim primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti, pretendenti, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai.

Minēto atbalstu var saņemt pretendenti par laikposmā no 2018.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.septembrim faktiski samaksātajiem īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentiem.

Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi 4 procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par 4 procentiem.

Iesniegumu var iesniegt tikai izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).


SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ozolniekos organizē mācību grupu par meliorācijas sistēmām, to kopšanu un uzturēšanu.

Mērķauditorija: lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieki, lauku saimniecības.
Mācību norises vieta: LLKC Ozolnieki, Rīgas iela 34 ar izbraukumu uz praktisko nodarbību norises vietām Zaļenieku un Platones pagastā.
Mācību norises laiks: 2 mācību dienas 23. - 24.10.2019.
Galvenās tēmas:
• Meliorācijas jomu regulējošie normatīvie akti. Valsts un ES atbalsts meliorācijas sistēmu atjaunošanai, pārbūvei.
• Meliorācijas sistēmu izbūves un darbības pamati.
• Meliorācijas sistēmu ierīkošanas pamatprincipi.
• Meliorācijas sistēmu apsekošana un tehniskā novērtēšana.
• Meliorācijas sistēmu ierīkošanas pamatprincipi un izmantotie materiāli.
• Vides aizsardzības aspekti melioratīvajos projektos.
• Meliorācijas projekti.
• Vides elementi izbūvētās meliorācijas sistēmās.
• Lauksaimniecības platību laistīšana.
Kursu maksa: 50,00-55,00 eiro t.sk. PVN. Mācību maksā tiek iekļauta apmācība, izdales materiāli, kafijas pauze, apliecinājums par dalību mācībās.
*Mazajām saimniecībām un mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtajā gadā ir apgrozījums, bet tas nepārsniedz 15 000 eiro un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem – 30,25 eiro t.sk. PVN (Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 705)
Piesakies līdz 21.10.2019.
šeit:
mežsaimniecībā iesaistītie: https://www.mitto.me/melioracijas-sistemas/meznieciba
lauksaimniecībā iesaistītie: https://www.mitto.me/melioracijas-sistemas/lauksaimnieciba
Papildus informācija par reģistrāciju:
Tālākizglītības nodaļa, Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv


Tiek īstenots starptautisks Erasmus+ projekts ToTCOOP+I TECH, ar SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (LLKC) līdzdalību, kura mērķis ir radīt kooperatīvu vadītājiem (esošiem, topošiem, vadības komandai kā tādai) mācību līdzekļus, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (video, aplikācijas, spēles utml.).

Lai iepazīstinātu ar šo projektu un tā plānotajiem rezultātiem, sniegtu atgriezenisko saiti un dibinātu starptautiskus kontaktus ar projekta partnerorganizācijām, aicinām lauksaimniecības organizāciju vadītājus un trenerus, lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas pārstāvjus, jauniešus, kuri strādā kooperatīvu sektorā, lauksaimniecības kooperatīvu dalībniekus un pārējos interesentus uz klātienes tikšanos š.g. 24. oktobrī plkst. 10:00 Zemkopības ministrijas 314. telpā.

Savu dalību lūgums apstiprināt šeit: https://www.mitto.me/totcoopi-tech-projekts/pieteikties


Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 2019.gada 23.-24. oktobrī organizē mācības „Saimniekošanas iespējas mazajās saimniecībās – darbības attīstība, dažādošana, paaudžu maiņas nodrošināšana, uz tirgu vērstas produkcijas ražošana”.

Mācību norises vietas: Viļakas klostera ēka (Klostera iela 1, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583). Viktora Sobola saimniecība (Vītoliņi, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587) un z/s “Ezerlīči” (Tilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572).

Mācību norises laiks: 2019.gada 23.oktobris plkst. 10:00-17:00 un 24.oktobris plkst.9:00-17:00.
Sīkāka informācija LZF mājas lapā https://lzf.lv/?p=2555


SIA Eurorisk Latvia piedāvā veselības apdrošināšanu lauksaimniekiem. Ar piedāvājumu var iepazīties pielikumā.

Detalizētāku informāciju par piedāvājumu variet saņemt zvanot uz tālruni: +371 2 2000037.


Sākusies pieteikšanās jauniešu izaugsmes forumam "Solis 2019"!

Jauniešu izaugsmes forums "Solis 2019" ir biedrības "Latvijas Jauno zemnieku klubs" rīkots trīs dienu pasākums, kurā jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem sanāk kopā, iedvesmojas no lektoriem, mācās no pieredzes stāstiem, darbojas grupās un stiprina ticību skaistiem un plaukstošiem Latvijas laukiem. Foruma norises vieta ir Madonas novada, Kalsnavas pagasta, Jaunkalsnavas viesu namā "Naktsvijoles" no 25. līdz 27.oktobrim!
Pieteikšanās forumam no 3.-17.oktobrim aizpildot pieteikuma anketu: ATRODAMA ŠEIT
Vietu skaits ierobežots!
Promo video: https://www.youtube.com/watch?v=LnciF0ReZXw&feature=youtu.be
Pielikumā pasākuma programma.
Forums top pateicoties sadarbībai ar Madonas novada pašvaldību, SIA “Timac Agro”, ZS “Jaunkalējiņi”, LPKS “VAKS”, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, SIA “Jelgavas Tipogrāfija”, Latvijas agronomu biedrību, LPKS “Barkavas arodi”, SIA “4GRAIN”, ZS “Bračas”, SIA “Agro Dzelzava”. Paldies SIA “Valtek”, eAgronom, “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”, AS “SEB banka”, SIA “Cannelle Bakery”, AS “Dobeles dzirnavnieks”, SIA “Agricon”, “Red bull”.
SEKO: https://www.facebook.com/ForumsSolis2019/


Zemkopības ministrijas aktuālā informācija:

1) Ministrs Kaspars Gerhards: ZM primārie mērķi 2020. gadā ir ražošanas veicināšana Latvijas lauksaimniecības nozarē
Šā gada 11. oktobrī valdība atbalstījusi finansējuma palielināšanu par 28 miljoniem eiro, lai sniegtu atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstības veicināšanai, t.sk. vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Valsts budžetā 2020. gadam kopumā iekļautas Zemkopības ministrijas (ZM) 24 prioritātes 2020. gadam.
http://www.losp.lv/node/6250

2) ZM parakstīts deleģēšanas līgums ar LLKA par kooperatīvu uzraudzību
Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards un biedrības “Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija” (LLKA) valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons 2019. gada 10. oktobrī parakstīja deleģēšanas līgumu “Par ikgadējo kooperatīvo sabiedrību izvērtēšanu atbilstības statusa piešķiršanai”. Deleģētais valsts pārvaldes uzdevums paredz LLKA nodrošināt atbilstības statusa piešķiršanu un anulēšanu kooperatīvajām sabiedrībām lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un mājražošanā, kā arī nodrošināt atbilstīgo kooperatīvo sabiedrību uzraudzību*. Deleģēšanas līgums nodrošinās birokrātijas mazināšanu kooperatīvu veidošanas un pārraudzības procesā, kā arī sniegs iespēju nozares dalībniekiem saņemt atbalstu dažādos veidos un līmeņos – gan valsts līmenī, vēršoties Zemkopības ministrijā, gan arī vēršoties LLKA.
http://www.losp.lv/node/6248

3) Noteiks nozvejas kvotas 2020. gadam Baltijas jūrā un Rīgas līcī
14. un 15. oktobrī Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Grasbergs piedalīsies ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē Luksemburgā, kurā tiks izskatīts Eiropas Komisijas (EK) priekšlikums par pieļaujamās nozvejas apjomiem svarīgākajiem zivju krājumiem Baltijas jūrā 2020. gadā, ko sadalīs kvotās ES dalībvalstīm, kuru zvejnieki zvejo attiecīgajos ūdeņos.
http://www.losp.lv/node/6249


Iznākusi oktobra Lauku lapa.

Ar to var iepazīties šeit:
http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_lapa_nr._10_175.pdf


LLKC nedēļas aktualitātes lasi šeit:

http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_e-lapa_11.10.2019.pdf


Pielikumā LOSP info lapa.

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem