Info lapa 10.12.2021
Piedāvājam jaunākās informācijas un aktualitāšu apkopojumu uz 2021.gada 10.decembri LAAA infolapas formātā.

 

Aizvadītajā ndēļā notika 2 dienu mācības "Aitkopības produkcijas pārstrāde, kvalitātes nodrošināšana.".

Paldies Dmitrijam par uzņemšanu, lektoriem par interesanto stāstījumu un dalībniekiem par iesaisti.

Nākošās mācības "SEG un amonjaka emisiju samazināšanas iespējamie risinājumi aitkopībā" plānotas 20.-21.janvārī.

Sīkāka informācija sekos janvāra sākumā.


Novembra beigās notika LAAA valdes sēde, kurā tika nolemts:

  • veikt maksājumu par aitu māti. Elites klasei 28 EUR, par 1.klasi 17 EUR.

Maksājums jau ticis izmaksāts. Ņemiet vērā, ka iepriekš saņēmāt avansu un tagad saņēmāt atlikušo summu.

  • nākošajā gadā tiks rīkots seminārs ar Valsts meža dienesta pārstāvjiem, kuri dalīsies ar savām zināšanām par plēsēju paradumiem, ieteikumiem, lai tos novērstu un rīcību ar tiem sastopoties.

29.novembrī Dmitrijs Bortņikovs un Kristaps Melbārdis piedalījās Copa-Cogeca darba grupā par aitām.

Tajā piedalījās vairākas ES dalībvalstis un Anglija. Dalībvalstis prezentēja tirgus situāciju un kā galveno var pieminēt, ka visās dalībvalstīs cenas liemeņiem pēdejos 2 gados ir palielinājušās, bet joprojām Latvijā ir trešā zemākas cenas starp ES dalībvalstīm. Kā kopējā problēma visās valstīs tika iezīmēta darba spēka trūkums un aitu skaita samazinājums. Tika pacelts, Latvijai un tagad arī daudzām citām valstīm, tik aktuālais jautājums par plēsēju nodarītiem postījumiem ganāmpulkiem.

Pielikumā sanāksmes materiāli:


Lai informētu lauksaimniekus par atbalsta saņemšanas nosacījumiem, Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas speciālisti šī gada 16.decembrī plkst.10.00-12.00 organizē vebināru.

Tajā tiks pārrunāti jautājumi par pieejamo finansējumu, atbalsta intensitātēm, nosacījumiem atbalsta saņemšanai, Tehnikas un iekārtu kataloga izmantošanu un citām svarīgām aktualitātēm.

 

Vebinārs tiek organizēts tiešsaistē, tajā var piedalīties, noskatoties to LAD mājaslapā un YouTube kontā. Jautājumus vebināra laikā varēs uzdot rakstiski YouTube tiešsaistes tērzēšanas logā. Pēc vebināra būs pieejams tā ieraksts. Vebināram pieteikties iepriekš nav nepieciešams.


Lauku atbalsta dienests, lai uzlabotu klientiem pieejamo informāciju, ir veicis izmaiņas Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

 

EPS ir papildināta sadaļa, kurā apkopota informācija par konkrēto klientu. Klienti tagad redz visus datus, kas pieejami dienestam un ko dienests izmanto lēmumu pieņemšanā par atbalsta piešķiršanu. Šobrīd ir pieejama jauna informācija šādās sadaļās: “Pamatinformācija”/ ”Finanšu dati”/ “Platību dati”/ “Dzīvnieku dati”.

 

No šodienas EPS darbu uzsāk arī virtuālā asistente IEVA, kas sniedz galveno informāciju par EPS lietošanu, kā arī var pastāstīt par aktualitātēm dienestā un pieejamo atbalstu, tā saņemšanas nosacījumiem.


No 1.decembra LAD uzsāka vienotā platību maksājuma gala maksājumu izmaksu un citu platību maksājumu izmaksu.

 


Lai veidotu izpratni par kopdarbības nozīmi saimnieka stabilitātei un pastāvēšanai ilgtermiņā, aicinām piedalīties konferencē "Apzināta virzība ilgtspējīgai kooperācijai", ko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) rīko sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju (LLKA) .

Konferences programma: https://saite.lv/gFpkf

Konference būs skatāma tiešsaistē www.laukutikls.lv, kā arī LLKC Facebook lapā.

Pieteikšanās konferencei, lai saņemtu saiti uz to e-pastā: https://saite.lv/yLEuh


28.decembrī seminārs "Barības līdzekļu un barības vielu sagremojamības pētījumi jēriem, lietojot dažādas barības līdzekļu izbarošanas tehnoloģijas." LLU Lielajā aulā.

Sīkāka informācija pielikumā.

Pieteikšanos neatliec uz pēdējo brīdi, jo klātienē var apmeklēt tikai 60 cilvēki. Klātienes apmeklētājiem tiks izsniegts sertifikāts par apmeklējumu.
Jautājumu gadījumā rakstīt Dacei Bārzdiņai - dace.barzdina@inbox.lv.


Iznākusi decembra Lauku lapa.

http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_lapa_nr._12_201.pdf


LLKC nedēļas aktuālitātes:

http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_e-lapa_10.12.2021.pdf

 

 

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem