Info lapa 10.06.2019
Piedāvājam jaunākās informācijas un aktualitāšu apkopojumu uz 2019.gada 10.jūniju LAAA infolapas formātā.

28.jūnijā, "Klimpās" notiks divi pasākumi "Profesionāļu diena aitkopjiem" un "Vaislas teķu un audzējamo aitu izsole".

Pasākuma programma.
9.30 Reģistrācija pasākumam
10.00 Atklāšana
10:15 Lekcija "Aitas gaļas kvalitāti ietekmējošie faktori", Inga Platpīre
11.45 Lekcija "Aitas piena pārstrāde", Agita Blūma
13.00 Pusdienu pauze
14.00 Vilnas kvalitāte un pārstrāde
15.00 Praktiskās mācības liemeņa sadalīšanā
 
16:00 Vaislas teķu un audzējamo aitu izsole

Sīkaka informācija par izsoli pie LAAA ciltsdarba speciālistes Haritas Eglītes.

Visas dienas garumā būs arī ar lauksaimniecību saistītu uzņēmumu stendi.
Uz tikšanos Klimpās!


Turpinās darbs pie Kopējās lauksaimniecības politikas!

Darba grupās turpinās diskusijas par līdz šim saņemtajiem priekšlikumiem, izvirzāmajiem mērķiem un iespējamajām intervencēm.

Tematiskās darba grupas notiks Zemkopības ministrijā. Par katras darba grupas sanāksmes precīzu norises laiku un telpu tiks ziņots atsevišķi, tomēr orientējoši sanāksmes tiek plānotas dienas pirmajā pusē no plkst. 10:00.  

  Tematiskās darba grupas nosaukums 2.sanāksme
Datums 
Kooperācija   14.06.2019.
Investīcijas   27.06.2019.
 Pārtika  04.07.2019.
Bioloģiskā lauksaimniecība un integrētā augu audzēšana   11.07.2019.
 Tiešmaksājumi  16.07.2019.
 Vide un klimats  17.07.2019.
 Lauku telpa  06.08.2019.
 Jaunie lauksaimnieki  07.08.2019.

 

Iznācis jaunais Agro tops numurs.


2019. gada 21. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 205 "Aitu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība" stājas spēkā ar 24.05.2019.
 
Ar noteikumiem var iepazīties šeit:https://likumi.lv/ta/id/307005-aitu-parraudzibas-un-snieguma-parbaudes-kartiba

LLKC aicina 14. jūnijā apmeklēt lauka dienu par graudaugu audzēšanu bioloģiskajā lauksaimniecībā. 

Informācija par mācībām šeit : http://llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/aicinam-uz-lauka-dienu-par-biologisko-graudaugu-audzesanu


Pārtikas un veterinārais dienests sniedz informāciju, kā palīdzēt dzīvniekiem karstajā laikā un kā pasargāt tos no knišļu uzbrukumiem. 

https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/karstuma-stress-un-kukaini?id=7171#jump


Lasi interviju ar ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisāru Filu Hoganu par iecerētajām izmaiņām Kopējā lauksaimniecības politikā (KLP) nākamajā plānošanas periodā, tostarp arī uzsverot naudas līdzekļu pārdali par labu mazajām un vidējām saimniecībām un atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem

http://laukos.la.lv/komisars-latvijas-prieksrociba-mazais-biologiskais-kvalitativais


Lauku atbalsta dienesta aktuālā informācija:

Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem.

Līdz 26.jūnijam var pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai".  Jaunajiem lauksaimniekiem jāņem vērā, ka darījumdarbības plānu jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laika posmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Atbalsts mazo saimniecību attīstībai

Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var sākt gatavot projektu iesniegumus mazo lauksaimnieku atbalstam.  
Projektus iesniegt varēs tikai no 17.jūnija, kad tiks atvērta projektu pieņemšanas kārta! 
Svarīgi ņemt vērā, ka mazajiem lauksaimniekiem projekta iesniegumu jāsagatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams dienesta mājaslapā
Pieslēgties EPS.

Var veicināt un dažādot tūrisma aktivitātes
Līdz 17. jūnijam var pieteikties atbalstam pasākumā ”Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā tūrisma aktivitātēm.


Berlīnes Zaļā nedēļa notiek ik gadu janvārī - jau kopš 1926. gada. Valstu nacionālajos stendos apmeklētājus gaida iespēja iepazīt daudzu pasaules valstu īpašos pārtikas produktus, tradīcijas un kultūru.

2020.gadā izstāde notiks 17. - 26. janvārī.

2019. gada izstādes statistika:
-     1.800 dalībnieki no 61 valsts, pie tam 620 dalībnieki pārstāvēja valstis ārpus Vācijas;
-     izstādes platība: 118.000 m²;
-     apmeklētāju skaits: 400.000, no tiem 85 000 nozares speciālisti.

2020. gada izstādes partnervalsts būs Horvātija.

Informācija par individuāliem pieteikumiem – dalību ar savu stendu: sk. izstādes mājaslapā https://www.gruenewoche.de/en/ExhibitorService/StandApplication/index.jsp
Rindu stenda platības īres cena: 152 līdz 160 EUR/m².

Pieteikumu varat aizpildīt un nosūtīt tieši izstādei līdz š. g. 2. augustam.

Kā arī ir iespēja piedalīties Latvijas kopstendā, sk.  
Latvijas Zemkopības ministrija, Agroresursu un Ekonomikas institūts, informācija par dalību Latvijas stendā: sk. https://lvpartikasrazotajukopstendi.jimdo.com/par-mums/
Messe Berlin pārstāvniecībā kā ik gadu varēs iegādāties biļetes nozares speciālistiem un privātiem apmeklētājiem par iepriekšpārdošanas cenām.


Sertificēta bioloģiskā saimniecība pārdod Latvijas tumšgalves šķirnes [100%] jaunaitas gaļas ražošanai.

1,5 gadu vecas. Novietnei M3 statuss. 
70 jaunaitas, vienas jaunaitas cena 120EUR+PVN. Cena apspriežama atkarībā no pērkamā aitu skaita.
Zvanīt tālr. 26318589 Egīls vai rakstīt e-pastā regils@inbox.lv


SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) Ekonomikas nodaļa, sadarbojoties ar augkopības un lopkopības ekspertiem, kā arī lauksaimniecībām, sagatavojusi 214  bruto segumus dažādiem kultūraugiem un lopu grupām par 2018. gadu.

Bruto segumi tiek izstrādāti, lai veicinātu lauksaimnieciskās ražošanas procesu racionalizēšanu un optimizēšanu lauksaimniecībās.

Bruto segums ir rādītājs, kas parāda starpību starp saražotās produkcijas ieņēmumiem un mainīgajām izmaksām uz vienu ražošanas vienību (augkopībā uz 1 hektāru vai 1000 m2, lopkopībā uz vienu dzīvnieku). Katrā bruto seguma aprēķinā ir izmantota konkrēta ražošanas tehnoloģija, kas tiek uzskatīta par optimālu. Bruto segumi atšķiras pēc ražošanas intensitātes pakāpes (ekstensīvi/intensīvi) un ražošanas specifikas (integrēti/bioloģiski). Lai bruto segumus varētu izmantot konkrētas saimniecības vajadzībām, ir jāņem vērā tajā lietotā ražošanas tehnoloģija un citi apstākļi. Tehnisko pakalpojumu cenu un tehnisko operāciju izmaksu apkopojumu par 2018. gadu skatīt ŠEIT. 

Ja vēlaties aprēķināt bruto segumus savām saimniecībām, izmantojiet LLKC izveidoto bruto segumu aprēķināšanas rīku, kas pieejams ŠEIT. Tajā jūs varat ievadīt savas saimniecības datus un aprēķināt bruto segumus gan augkopībā, gan lopkopībā.

Ja vēlaties aprēķināt tehnikas izmaksas savā saimniecībā, izmantojiet LLKC izstrādāto tehnikas izmaksu aprēķināšanas rīku, kas pieejams ŠEIT 

Ja jums ir ieteikumi vai komentāri, sazinieties ar LLKC ekonomikas konsultantu Kristapu Vītolu (e-pasts:kristaps.vitols@llkc.lv, tālr. 26030123).


Viedokļi - intervija ar Zemkopības ministru portālā LSM.lv

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/gerhards-bez-eiropas-atbalsta-palielinajuma-lauksaimniecibai-vajag-100-miljonus-eiro-gada-no-valsts-budzeta.a321738/


 

LLKC nedēļas jaunumi

http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_e-lapa_07.06.2019.pdf


LOSP info lapa pielikumā.

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem