Info lapa 08.03.2019
Piedāvājam jaunākās informācijas un aktualitāšu apkopojumu uz 2019.gada 8.martu LAAA infolapas formātā.

LAAA kopsapulce būs 15.martā Doles Tautas namā (Rīgas iela 26, Ķekava). Sākums 10:00.

9:30 Biedru un dalībnieku reģistrācija.                                                                       
10:00 Kopsapulces atklāšana.
Sapulces vadītāja, protokolista, mandātu komisijas komisijas vēlēšanas.
10:10 Valdes priekšsēdētāja Dmitrija Bortņikova ziņojums par 2018.gadā padarīto, finanšu pārskats.
10:40 Mandātu komisijas ziņojums.
10:50 Revidenta Jāņa Liepiņa ziņojums.
11:00 Gada pārskata apstiprināšana.
11:10 Gita Jansone, Zemkopības minitrijas Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vadītāja
12:00 Lauku atbalsta dienests
12:30 Lauksaimniecības datu centra jaunumi, Inguna Slice, Lauksaimniecības departamenta direktore un Zane Zvirbule, Vecākā referente.
13:00 Kafijas pauze
13:30 ZS Upmalas par gūto pieredzi Lielbritānijā.
13:45 Latvijas tumšgalves aitu populācijas genealoģiskā analīze, profesore Daina Kairiša, LAAA valdes priekšsēdētāja vietniece
Noslēgums ~15:00.

Pieteikšanās obligāta rakstot info@laaa.lv vai zvanot 25669918 līdz 13.martam!


Vakar LAAA valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Bortņikovs piedalās sanāksme par Kopējo lauksaimniecība politiku. Sanāksmē tiek diskutēts par Latvijas mērķiem, vajadzībām un pasākumiem šo mērķu sasniegšanai. Pamatuzstādījums, lai lauksaimnieki un lauku iedzīvotāju būtu ieguvēji Kopējā lauksaimniecības politikā.

1) Darbu uzsākusi jaunā datu uzskaites sistēma CILDA (gaļas liellopu pārraudzībā)
Ar 05.03.2019. ir sākusi darbību jaunā datu uzskaites sistēma CILDA (gaļas liellopu pārraudzībā)!
Ganāmpulku īpašniekiem (ar aktīvu liellopu gaļas pārraudzību) un gaļas liellopu pārraugiem uz e-pastiem ir izsūtīta informācija, par: pārraudzības veikšanas metodiku sistēmā CILDA un pārraudzības uzdevumu saraksts, ar tuvākajām veicamajām kontrolēm ganāmpulkos.
2) Autorizēties Lauksaimniecības datu centra (LDC) mājas lapā turpmāk iespējams, izmantojot Vienoto pieteikšanās sistēmu Latvija.lv
(autentifikācija ar internetbanku, eID vai eParakstu)
 

Zemkopības ministrijas aktuālā informācija:

1)Lauksaimniecības tehnikas iegāde internetā – riskanta
Lai novērstu traktortehnikas zādzības, Valsts policija sadarbībā ar Zemkopības ministrijas, biedrību “Zemnieku saeima” un “Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome” pārstāvjiem 2018. gadā apzināja problēmjautājumus un identificēja riskus lauksaimniekiem. Par nepieciešamajiem pasākumiem traktortehnikas drošai glabāšanai lauksaimnieki tika plaši informēti, un veikto profilaktisko pasākumu kompleksa rezultātā Latvijā ir samazinājies traktortehnikas zādzību skaits. Diemžēl vienlaikus ir nozīmīgi augusi globālās pozicionēšanas sistēmu (GPS) zādzība no traktortehnikas, kā arī konstatēti vairāki gadījumi, kad lauksaimnieki ir kļuvuši par krāpšanas upuriem, pērkot traktortehniku ārvalstu tīmekļvietnēs.
2) Meža nozare vēlas veidot sakoptu, neatkarīgu un pārtikušu Latviju
Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisiju informēja par meža nozares aktualitātēm un izaicinājumiem Nacionālā attīstības plāna 2021-2027 (NAP) kontekstā. Meža nozare ir viena no būtiskākajām Latvijas tautsaimniecības nozarēm, un 2018. gadā tās eksportētās produkcijas vērtība pārsniedza 2,5 miljardus eiro.
 

Publicētas vietnes, kur krāpjas ar lauksaimniecības tehnikas pārdošanu.

Plašāk par šo ziņu lasiet:

http://laukos.la.lv/publicetas-vietnes-kur-krapjas-ar-lauksaimniecibas-tehnikas-pardosanu
 

Lauku atbalsta dienests uzsācis semināru ciklu par aktualitātēm.

Sīkāka informācija LAD mājas lapā:
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-organize-seminarus-lai-pastastitu-par-aktualitatem-916
 

LLKC 8. un 9. aprīlī organizē semināru par meliorācijas darbiem saimniecībās.

Sīkāk lasi šeit:
http://new.llkc.lv/lv/nozares/talakizglitiba/organize-seminaru-par-melioracijas-darbiem-saimniecibas
 

 
"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem