Info lapa 8.01.2021
Piedāvājam jaunākās informācijas un aktualitāšu apkopojumu uz 2021.gada 8.janvāri LAAA infolapas formātā.

PVD informē par plānotajiem obligātajiem izmeklējumiem dzīvniekiem 2021.gadā, kurus publicē LDC datu bāzē.

 1. Aitām un kazām izmeklējumi uz brucelozi - nekas nemainās.
 2. Aitām Maedi-visna izmeklējumi – atšķirībā no iepriekšējā gada – oficiāli brīva statusa no Maedi-visna novietnēs (M3 tipa statusa novietnēs) izmeklēšanas termiņš tiek noteikts visa kalendārā gada garumā (iepriekš bija līdz konkrētam termiņam).

PVD aicina plānotos obligātos izmeklējumus dzīvniekiem 2021.gadā veikt precīzi LDC datu bāzē norādītajos termiņos.


Zemkopības ministrija publcējusi izmaiņas svarīgākajos normatīvajos dokumentos lauksaimniecībā un zivsaimniecībā, kas stājas spēkā 2021. gada sākumā.

Ar tiem var iepazīties šajā saitē:
https://www.zm.gov.lv/presei/izmainas-svarigakajos-normativajos-dokumentos-lauksaimnieciba-un-zivsa?id=11968


Ņemot vērā ieviestos drošības pasākumus valstī, Lauku atbalsta dienests (LAD), rūpējoties gan par klientu, gan dienesta darbinieku veselību, līdz 7.februārim strādās tikai attālināti.

 

Klienti saņemt konsultācijas un atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem var:

 

 • zvanot uz klientu apkalpošanas tālruni 67095000 darba dienās no plkst. 8.00-20.00;
 • rakstot savus jautājumus uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Aicinām klientus izmantot Elektronisko pieteikšanās sistēmu un mobilo lietotni, kā arī portālu Latvija.lv, lai iesniegtu nepieciešamos dokumentus. Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem sniedz arī virtuālā asistente Ieva, kas atrodas dienesta mājaslapā.

 

Ja nav iespēja dokumentus iesniegt elektroniski, tad papīra formā sagatavotos dokumentus var atstāt LAD pastkastītēs. Centrālajā struktūrvienībā Rīgā LAD pastkastīte atrodas ēkas pirmajā stāvā, savukārt reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs – pie ēkas ieejas durvīm.

 


2021. gada pavasarī platību maksājumu pieteikumus Lauku atbalsta dienestā varēs iesniegt attālināti arī pa tālruni.

 


Līdz 15. janvārim var atteikties vai reģistrēties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusam.

 

Ir stājušies spēkā vairāki būtiski grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā. Lai uzņēmējiem dotu iespēju iepazīties ar izmaiņām un pieņemt izsvērtu lēmumu par tālāko darbību, par mēnesi – līdz šī gada 15. janvārim - ir pagarināts termiņš, līdz kuram mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs var paziņot VID par savu lēmumu neturpināt darbību šajā režīmā 2021.gadā. To var izdarīt, iesniedzot iesniegumu Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

 

Esošie mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji līdz šī gada 15. janvārim var vērsties VID, lai atteiktos no šī statusa.

 

Ja mikrouzņēmums vēlas mainīt savu statusu, ir jāiesniedz iesniegums VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā “Sagatavot dokumentu/No veidlapas/ Mikrouzņēmumu nodokļa dokumenti/ “Iesniegums mikrouzņēmumu statusa iegūšanai” vai “Iesniegums mikrouzņēmumu statusa pārtraukšanai”.

 

Esošajiem mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, kuri arī 2021. gadā vēlas saglabāt šo statusu, atsevišķs pieteikums par to nav jāsniedz. Savukārt tie iedzīvotāji, kuri vēl tikai uzsāks savu saimniecisko darbību, varēs pieteikties MUN statusam uzņēmējdarbības uzsākšanas brīdī.

 

Plašāka informācija par izmaiņām mikrouzņēmuma nodokļa maksāšanas režīmā pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā “Nodokļi2021/Esmu MUN maksātājs”. Tur pieejams arī šī gada 14. decembrī notikušā VID tiešsaistes semināra par izmaiņām Mikrouzņēmumu nodokļa likumā video ieraksts, prezentācija, kā arī atsevišķs video ar atbildēm uz semināra laikā uzdotajiem jautājumiem: https://www.youtube.com/watch?v=d2YlKwE7hBE&feature=youtu.be .

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”. Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.


2021.gada 14.janvārī plkst. 11:00 Valsts ieņēmumu dienests tiešsaistē aicina uz semināru par svarīgākajām 2021. gada izmaiņām trīs likumos: Dabas resursu nodokļa likumā, Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, Pievienotās vērtības nodokļa likumā.

Seminārs būs skatāms VID mājas lapā:
https://www.vid.gov.lv/lv/grozijumi-dabas-resursu-pvn-un-auto-nodoklos-nodoklu-izmainas-2021

 


LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas apkopotā informācija par nodokļiem 2021.gadā pieejama šeit:

http://llkc.lv/lv/nozares/gramatvediba/svariga-informacija-par-nodokliem-2021gada


15.janvārī plkst. 10:00 Valsts ieņemumu dienests aicina uz tiešsaistes semināru darba devējiem | Algas nodokļu aprēķins 2021.gadā. Plašāka informācija un semināra saite šeit:

https://www.vid.gov.lv/lv/seminars-darba-devejiem-algas-nodoklu-aprekins-2021-gada


VID atgādina, ka 2021. gada 1. janvārī sāk darboties vienotais nodokļu konts.

Papildus informācija šeit:
https://www.vid.gov.lv/lv/2021-gada-1-janvari-sak-darboties-vienotais-nodoklu-konts


LAD Aicin ikvienu klientu līdz 4. februārim izteikt savu viedokli aizpildot anketu.

Anketu var aizpildīt šeit:
https://www.visidati.lv/aptauja/1671963466/


Ar LLKC nedēļas aktualitātēm var iepazīties šeit:

http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_e-lapa_04.12.2020.pdf


No 2021. gada 1. janvāra vairākus Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pakalpojumus varēs pieprasīt, izmantojot PVD pakalpojumu portālu.

Jaunā sistēma palīdzēs uzņēmējiem kvalitatīvi un efektīvi sagatavot, iesniegt un saņemt dokumentus PVD.
Portālā varēs iesniegt:

 • paziņojumu uztura bagātinātāju reģistrācijai;
 • paziņojumu par reģistrētu uztura bagātinātāju izmaiņām;
 • paziņojumu par noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrāciju;
 • paziņojumu par reģistrētu noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu izmaiņām;
 • iesniegumu pārtikas/ nepārtikas produktu eksporta sertifikāta saņemšanai;
 • iesniegumu dzīvu dzīvnieku eksporta sertifikāta saņemšanai;
 • iesniegumu ceļošanai ar lolojumdzīvnieku;
 • kravu komercdokumentus;
 • pārkraušanas aktus.

Tāpat sistēmā būs pieejami veterināro objektu pārbaužu protokoli (izņemot dzīvnieku novietņu pārbaužu protokolus, ar kuriem varēs iepazīties Lauksaimniecības datu centra informāciju sistēmā).
Lai gan joprojām visus PVD pakalpojumus var saņemt, izmantojot arī citus saņemšanas kanālus (atgādinām, ka ārkārtējās situācijas laikā apmeklētāji netiek pieņemti klātienē), piemēram, pastu, e-pastu, PVD aicina izmantot jauno dokumentu iesniegšanas tiešsaistes sistēmu jau no 2021. gada 1. janvāra.

 


Iznācis jaunais Agro Tops numurs.

Tajā lasi interviju ar Zemkopības ministru Kasparu Gerhardu

 


Decembra Latvijas lopkopī aitkopjiem noderēs LLKC lopkopības konsultantes Lailas Plītas raksts par barības nepieciešamību aitu ganāmpulkam.

Savukārt Latvijas Aitu audzētāju asociācijas aitu vērtēšanas eksperte Dina Avotiņa skaidro galvenos nosacījumus, kas jāņem verā, saimniekojot aitkopībā.

 


Šogad tiešsaistē. Sīkāka informācija Euro Tier mājas lapā:

https://www.eurotier.com/en/


2021. gada janvārī Zaļā nedēļa notiks tikai kā tiešraides pasākums š. g. 20.-21. janvārī.

 

Tuvāka informācija pieejama izstādes mājaslapā.

 

Reģistrācija tiešraidei ir bez maksas, un divu dienu laikā neklātienē būs iespējams uzzināt nozares jaunumus lauksaimniecībā, pārtikas rūpniecībā un dārzkopībā: https://www.gruenewoche.com/en/IGWDigital/Registration/

Programmu pārskats: https://www.gruenewoche.com/en/IGWDigital/Programme/ 


 

 

Janvāra Saimnieks numurā lasi lasiet interviju ar zemnieku saimniecības "Silvas" saimniekiem Māri Bērziņu un Dinu Avotiņu.


Ar LLKC nedēļas aktualitātēm var iepazīties šeit:

http://laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_e-lapa_8.01.2021.pdf

 

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem