Iepērk visu škirņu jērus (izņemot Romānovas) dzīvsvarā no 35 kg
Publicēts: 9.06.2021

Cena 2.75 EUR par kg.
Zvanīt Vizmai, tālr. 29149989.

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem