Ciltsdarbs aitkopības saimniecībās, populārākās aitu šķirnes, to piemērotība vietējā un eksporta tirgos pieprasītas produkcijas ieguvei
Latvijas aitu audzētāju asociācija, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 18.-19. septembrī rīko divu dienu mācības "Ciltsdarbs aitkopības saimniecībās, populārākās aitu šķirnes, to piemērotība vietējā un eksporta tirgos pieprasītas produkcijas ieguvei".

Pieteikšanās OBLIGĀTA. Grupā var būt līdz 20 cilvēkiem.

Mācību teorētiskā daļa notiks viesu namā Dižpriedes, Kandavas pagasts, Kandavas novads, teorija saimniecībā Ralle, Kandavas pagasts, Kandavas novads.

Lektori - Daina Kairiša, Dace Trupāne, Harita Eglīte.

Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Kursu programma pielikumā.

Visiem, kuri apmeklēs vismaz 75% tiks izsniegts apliecinājums.

Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 11.94 euro mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem. Pārējiem līdzmaksājums sastāda 59.69 euro.

Pirms apstiprināsim Jūsu reģistrāciju, OBLIGĀTI jāaizpilda un elektroniski jāatsūta Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapu (pielikumā).

Papildus jāatsūta skanētus arī citus saistošus dokumentus, kas pierāda Jūsu iesaisti nozarēs (lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozare vai pārtikas ražošanas nozare vai mežsaimniecības nozare).

Kā saistošie dokumenti var būt, piemēram,

  • Zemesgrāmata, kas apliecina, ka Jūsu īpašumā ir lauksaimniecības zeme, mežs;
  • EPS izdruka, ja Jūs 2017.gadā esiet pieteicies platību maksājumiem;
  • saimnieciskās darbības veicējiem D3 veidlapas kopija;
  • juridiskām personām gada pārskata kopija;
  • uzņēmuma (z/s) darbiniekiem izziņa par to, ka strādā uzņēmumā (darba līgums nav jāiesniedz), par ģimenes locekļiem -skaidrojumu ieraksta Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapā sadaļā Piezīmes –radniecības saistību ar uzņēmuma īpašnieku, kā arī informāciju par to, ka klausītājs ir iesaistīts uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un ir kopīga mājsaimniecība.

Mācībām var pieteikties rakstot info@laaa.lv vai zvanot 25669918.

Mācības atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapa

 

Mācību kursa programma

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem